Klíčové slovo (napr.: vstavané skrine):

Produkt: čerpání, počet nalezených odkazů: 10

LK PUMPSERVICE s.r.o.
Kompletní dodávky pro vodní hospodářství, čistírny odpadních vod, zásobování pitnou vodou. Poradenství v uvedených oblastech, autorizovaný servis pro dodávané produkty. Výhradní zastoupení ITT Flygt,ITT Lowara, HV Turbo, HDL pro ČR a SR dále >>
Načítání... Export-Import - čerpadla, Servisní služby (obor Obchod a služby), zpětné, čerpadla, klapky, pístová, hospodářství, vertikální, zněčištěné, odpadní
OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KLATOVY
samosprávná organizace dále >>
Načítání... Hospodářské komory ČR, možnost, servis, dotací, obchod, organizace seminářů, správy, vystavování, informační
MediaCon - Media Content Experts
mediální analýzy, měření účinnosti PR aktivit, příprava komunikačních strategií korporací, měst, občanských sdružení, plánování předvolebních kampaní, poradenství v oblasti komunikace, konzultanství projektových záměrů a formulace strategických dokumentů, poradenství při čerpání evropských finančních zdrojů dále >>
Načítání... Marketingové společnosti, Poradenství - personální, Public relations, komunikačních, účinnosti, aktivit, poradenství, oblasti, finančních, dokumentů, příprava
BIA VERDER s.r.o.
Projekce, prodej a opravy čerpadel a čerpací techniky dále >>
Načítání... Filtry, filtrační zařízení, Čerpací stanice pohonných hmot, Kotle a kotelny, sudová čerpadla, odstředivá, plynové armatury, dávkovací čerpadla, hadicová čerpadla, čerpání, vřetenová čerpadla, průtokoměry
WEIR MINERALS Czech & Slovak, org. složka
Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku. Dodavatel techniky firmy Warman - světová špička ve výrobě otěruvzdorných čerpadel, hydrocyklonů a kalových šoupátek. dále >>
Načítání... Služby jiné (obor Strojírenství a průmysl), Stroje - prodejci strojů a vybavení, Obchodní zastoupení, náklady, provozními, čerpání, abrazivních, uživateli, čerpací, vysoce, přináší
Centrum andragogiky, s.r.o.
Firma nabízí komplexní služby ve vzdělávání dospělých, personalistice, v řízení a image firmy. Dále nabízíme pomoc při získávání finančních prostředků především z Evropské unie, ale také z tuzemských titulů z regionálních a nadregionálních grantových schémat. dále >>
Načítání... Poradenství - personální, Školení kurzy - zákony a předpisy, Vzdělávací instituce - soukromé, evropských, čerpání, hardskills, softskills, obchodní, rozvoj, prodejní, management
ORION CZ, spol. s r.o.
Firma se zabývá dodávkami technologického zařízení pro čerpání olejů a mazadel,a to od návrhu,projektu po vlastní dodávku a realizaci.Rovněž se zabývá rekonstrukcemi a výstavbou vnitropodnikových čerpacích stanic. dále >>
Načítání... Obchodní činnost - poradenství, Stroje - řídící systémy, Čerpací stanice pohonných hmot, sestavy, švédské, evidence, kompletní, včetně, digitálních, řídící, napojení
Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o.
Dodáváme služby v oborech sanace a čištění zemin a vod, hydrogeologie, studny, vrty, vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, ČOV úpravny vody a ekologické havárie. Z plastu vyrábíme domovní čistírny, odlučovače ropných látek a další výrobky.Autorizované měření emisí, , EIA - posuzování vlivů na životní prostředí, úpravny vody. dále >>
Načítání... Odpad - zpracování, odvoz, Voda - rozbory, Ekologie, Ekologické audity, biologické, odlučovače, čistírny, vzduchu, zařízení, vodoměrné šachty, odlučovače tuků, horizontální
VYMA, spol. s r.o.
Účetní a auditorská firma dále >>
Načítání... Poradenství - jiné, Informatika - poradenství, Finanční, investiční poradenství, statutární, daňové, systémů, informacnich, poradenství, čerpání, účetní
PSP s.r.o.
Společnost PSP s.r.o. používá při výrobě betonových směsí betonárnu CP 30 od firmy SCHWING STETTER Ostrava, která je vybavena míchačkou o obsahu 500 litrů. K míchačce dopravuje kamenivo skipový výtah. Výtahový koš je ve své dolní poloze plněn ze 4 kapes hvězdicové skládky kameniva rozdělené do 4 boxů podle frakce kameniva. Součástí skládky je ručně ovládaný korečkový přihrnovač dopravující kamenivo do prostoru, z něhož padá vlastní vahou otevřenými kapsami do výtahového koše. Ke skladování cementu a popílku slouží 3 sila o objemu 100t, 60t a 30t. Cement je pomocí šnekových dopravníků dopravován do cementové váhy nad míchačkou a z ní vypuštěn do míchačky. Dávkování plastifikačních přísad do míchačky zajišťuje dávkovací a vážící zařízení od firmy Würschum. Množství vody ( vlastní vrt ) je naváženo vodní váhou nad míchačkou. Automatický provoz betonárny zajišťuje řídící jednotka MC70 s mikropočítačem umístěna ve velíně, kde je i PC na tištění dodacích listů. dále >>
Načítání... Stavební firmy - rekonstrukce, Stavební firmy - stavby na klíč, Stavební firmy - realizace staveb, školských, obchodních, komatsu, leštění, stavební, vozidly, domluvě, telefonické