Klíčové slovo (napr.: vstavané skrine):

Produkt: geologický průzkum, počet nalezených odkazů: 3

VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s.
Výrábíme ocelové bezešvé trubky průměru 60,3 až 406,4 mm s tloušťkou stěny 6,3 mm a výše z ocelí nelegovaných i legovaných. Výroba bezešvých trubek ve válcovnách trub je charakteristická propracovanou technologií výroby širokého sortimentu oceli a rozsáhlého rozměrového sortimentu nejen dle norem ČSN ale i dle zahraničních norem EN, DIN, ASTM, NFA, API aj. Výrobní program, včetně kontaktů naleznete na www.trubky.cz Dřívější název společnosti byl VVT-VÍTKOVICE VÁLCOVNA TRUB, a.s. dále >>
Načítání... Kovovýroba - výroba, Export-Import - trubky, potrubí, Kovovýroba - hutní materiály, strojírenství, oblastech, doprava, automobilový, trubky, energetické, uplatnění, těchto
RNDr.Vladimír Čabla
Fyzická osoba samostatně podnikající, geologické práce, překlady z cizích jazyků. dále >>
Načítání... Služby jiné (obor Stavebnictví), Překladatelské služby, Ekologie, Ekologické audity, angličtiny, ložisek, geologické práce, francouzštiny, podniku, stavby, překlady, posudky
GEOMIN družstvo
GEOMIN družstvo Jihlava je českou konzultační společností, která nabízí služby vširokém spektru geologických a environmentálních prací. Společnost byla založena v roce 1994 a navázala na činnost bývalého státního podniku Geoindustria. Hlavním nosným programem společnosti je projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací a realizace prací spojených se zjišťováním a ochranou životního prostředí. GEOMIN je dynamicky se rozvíjející společnost poskytující komplexní servis vtěchto oblastech: - zjišťování a hodnocení geologických faktorů ovlivňujících životní prostředí, - geochemický výzkum a aplikovaná geochemie vgeologickém průzkumu a životním prostředí, - ekologické audity a rizikové analýzy, - hydrogeologické práce pro zajištění zdrojů pitné vody, - inženýrsko-geologický průzkum podmínek zakládání všech druhů staveb, - měření radonové aktivity, - geologické mapování, - vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených a nevyhrazených nerostů, přepočet zásob, - správa geologických, geochemických a hydrogeologických databází regionálních i detailních geologických průzkumů, - digitalizace podkladů, geografické informační systémy. Sídlo společnosti GEOMIN je vJihlavě. Část kapacit společnosti je soustředěna na pracovišti v Brně. Společnost GEOMIN má zaveden systém jakosti odpovídající požadavkům norem ČSN EN ISO 9001:2001. ::: PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ DLE VÝPISU ZOBCHODNÍHO REJSTŘÍKU ::: CERTIFIKÁT ČSN EN ISO 9001:2001 [cze] ::: CERTIFIKÁT ČSN EN ISO 9001:2001 [en] ::: CERTIFIKÁT ČSN EN ISO 9001:2001 [ru] ::: CERTIFIKÁT ČSN EN ISO 14001:2005 dále >>
Načítání... Služby jiné (obor Obchod), systém, geologický průzkum, hydrogeologie, informační, geografický, ekologie, zpracování databází