Klíčové slovo (napr.: vstavané skrine):

Produkt: kukuřice, počet nalezených odkazů: 11

BARTÁK MF, spol. s r.o.
Obchodní spol. s r.o. zabývající se importem a prodejem zemědělské techniky včetně servisu, prodejem osiv, výkupem a vývozem zemědělských komodit a prodejem služeb v oblasti zem. prvovýroby. dále >>
Načítání... Export-Import - rostlinná výroba, Zemědělství, zemědělská výroba, apod., Export-Import - stroje a přístroje, kukuřice, sklizeň, supertech, zemědělská technika, prodej, regionální, ferguson, pioneer
CZECH FROST s.r.o.
Velkoobchod, export - import chlazeného a mraženého zboží (mražená drůbež - kuřata, kachny, husy, krůty, ryby), mražené vepřové a hovězí maso, mražené ovoce (borůvky, maliny, jahody, meruňky, ostružiny, švestky, višně atd.), mražená zelenina (hrášek, kukuřice, mrkev .... ), mražené dorty dále >>
Načítání... Export-Import - potravinová výroba, Potravinářství - mražené potraviny, Drůbež a drůbeží výrobky, višně, kukuřice, švestky, svíčková, kachny, ostružiny, jahody, králíci
Zemědělské družstvo Všestary
ZD Všestary obhospodařuje cca 2300 ha zemědělské půdy. dále >>
Načítání... Zemědělství, zemědělská výroba, apod., Export-Import - stroje a přístroje, výrobní, činnosti, pšenice, produkcí, zabýváme, kukuřice, hovězího, zaměřena
Ing. Stejskal Pavel-zemědělská výroba
zemědělská výroba, sklizeň obilí a slunečnice, setí slunečnice a kukuřice strojem MONOSEM, prodej produktů pro chovatele, slunečnice, lesknice, oves nahý, čirok, proso červené, zelené, žluté, krmení, exoti, prodej zemědělských produktů dále >>
Načítání... Servisní služby (obor Obchod a služby), Obchodní činnost - služby jiné, Zemědělství, zemědělská výroba, apod., prodej, strojem, služby, oves nahý, výroba, zemědělce, produktů, zemědělská
Žilovská zemědělská a.s.
Společnost k 31. 12. 2007 evidovala 269 akcionářů, kteří mají ve vlastnictví celkem 40.057 kusů akcií na majitele. K 1. 1. 2008 společnost obhospodařovala celkem 1775,51 ha. V oblasti rostlinné výroby zůstalo prioritou hospodaření pěstování obilovin a řepky olejné. Na stejné úrovni byla zajišťována krmivová základna pro základní stádo Holštýnského plemene v Žilově a masného plemene Charolais v Nevřeni. V obilovinách je stěžejní plodinou pšenice potravinářská, sladovnický ječmen, tritikále a v roce 2008 byla vypěstována i kukuřice na zrno. Společnost se věnuje i množitelským plochám osiv. Úroda v roce 2008 překonalaa naše očekávání, neboť byly dosaženy rekordní výnosy z ha a ve spojení s příznivými výkupními cenami byl celkový dopad do hospodaření společnosti velmi dobrý, takže byl dosažen provozní hospodářský výsledek ve výši 6.141 tis. Kč. V oblasti živočišné výroby se podařilo udržet vysoký standard při sklizni senáží i siláží v optimálním termínu a kvalitě. Hlavní produkt živočišné výroby - produkce syrového kravského mléka probíhal bez výkyvů. Došlo k nárůstu produkce a ke zvýšení užitkovosti u dojených krav. Podařilo se opět překročit množství přidělené mléčné kvóty. Za prodej syrového kravského mléka naše společnost v roce 2008 utržila celkem 21.666 tis. Kč a za prodej skotu jsme získali 3.256 tis. Kč. Hlavní odběratelem produkce kravského mléka zůstala i v roce 2008 mlékárna NET Kralovice, se kterou je uzavřena dlouhodobá odbytová smlouva. . Z analýzy dosažených hospodářských výsledků roku 2008 je možno konstatovat, že společnost Žilovská zemědělská a.s. je konsolidovaný hospodářský celek, který má vytvořeny veškeré předpoklady pro další rozvoj v oblasti komplexní zemědělské výroby. dále >>
Načítání... Doprava automobilová nákladní - přepravní služby, Zvířata - chov, Zemědělství, zemědělská výroba, apod., potravinářská, ječmen, sýrové, tritikale, sladovnický, hovězí, kukuřice, pšenice
IMPEX TRADE CZ, s.r.o.
Obchodní firma zabývající se zemědělskými komoditami a chemií a hnojiva. dále >>
Načítání... Obchodní činnost, Stavebniny - prodej materiálů, Zemědělství, zemědělská výroba, apod., kukuřice, řepka, asfalt, uhlí, cement, ječmen, pšenice, rybí moučka
MIŠÁK CZ s.r.o.
zemědělský podnik dále >>
Načítání... Zemědělství, zemědělská výroba, apod., Poradenství - zemědělské, cibule, brambory, kukuřice, obiloviny, slunečnice
DIMICO, s.r.o. - gastrozařízení
Výroba, vývoj a prodej gastrozařízení - zejména mobilních prodejních vozíků pro prodej rychlého občerstvení. dále >>
Načítání... Potravinářské stroje a zařízení, Obchodní činnost - poradenství, Gastronomické služby, vlastním, energie, pojízdné, mobilní, občerstvení, předváděcí, potrav, zdrojem
ROmiLL, spol. s r.o.
Válcové šrotovníky, mačkače a drtiče suchých a vlhkých zrnin; horizontální míchačky sypkých hmot; výrobny krmných směsí. Mikrovlnný průmyslový ohřev potravin a jiných materiálů – sušení, sterilizace, rozmrazování, atd. – guma, plasty, keramika, sklo, chemikálie, dřevo aj. Strojní výroba. dále >>
Načítání... Stroje - prodejci strojů a vybavení, Potravinářské stroje a zařízení, Pece a sušárny, drtice, průmyslový, výkonnosti, vlhkého, sušení, sypkých, soustružení, zařízení
AGRODRUŽSTVO MORKOVICE, družstvo
Zemědělský podnik hospodařící na výměře cca 5000 ha v okrese Kroměříž. dále >>
Načítání... Zemědělství, zemědělská výroba, apod., řepka, potravinářská pšenice, chlazená, cukrová řepa, býci, drůbež, krávy, opracovaná
ZEMĚDĚLSKÉ DRU®STVO
dále >>
Načítání... Zemědělství, zemědělská výroba, apod., višně, meruňky, ječmen, kukuřice, proso