Klíčové slovo (napr.: vstavané skrine):

Produkt: kvality, počet nalezených odkazů: 78

PONT, spol. s r.o.
Jsme firmou zaměřenou na výrobu kvalitního sedacího nábytku, kancelářského nábytku, hotelového sezení apod. dále >>
Načítání... Nábytek - kancelářský, Export-Import - bytové doplňky, nábytek, Nábytek - prodej, výrobek, kompletní, kancelářský, vysoké, sedací, kvality, nábytek, zárukou
Model Obaly a. s.
Společnost byla založena v roce 1993 jako MB KARTON spol. s r.o. Moravské Budějovice. Výroba byla zahájena v září 1994 v pronajatém objektu. V roce 1995 byl vybudován na zelené louce nový závod na výrobu obalů z vlnitých a hladkých lepenek. Sortiment byl v roce 1999 rozšířen o výrobu obalů z těžkých vlnitých lepenek. Silnou stránkou společnosti je orientace na široký sortiment obalů v mnoha kvalitách, velkých i malých serií, v nadrozměrných formátech. V roce 1999 prodali původní rakouští společníci 70% podíl švýcarskému Model-Holding AG se sídlem ve Weinfeldenu. MB KARTON spol. s r.o. se tak začlenila mezi výrobní závody skupiny Model a vytváří spolu s nimi velmi dobře organizovanou evropskou síť se širokým sortimentem kartonových obalů. V roce 2003 došlo ke změně názvu společnosti na Model MB Karton s.r.o. a Model-Holding AG se stal 100% vlastníkem společnosti. Naši strategií je neustálé rozšiřování společnosti, ideální pokrytí regionálního trhu, příprava expanze na rakouský trh a naplňování strategie skupiny Model. dále >>
Načítání... Export-Import - nezařaditelné, Export-Import - kancelářské potřeby, papír, Balení, etiketování, ukládání zboží, lepenek, kvality, vlnitých, hladkých, speciální
Prof. Ing.Čeněk Jarský DrSc., CONTEC
konsultační společnost pro přípravu a řízení staveb a tvorbu software pro výše uvedený účel dále >>
Načítání... Export-Import - výzkum, inženýrské služby, Počítače - software - vývoj aplikací, Projektová činnost - inženýrské služby, kontrolní, realizace, zkušební, kontrolu, kvality, environmentální, staveb, systém
Zdeněk Lasák
Výhradní zastoupení - prodej, záruční a pozáruční servis přístrojů Fy Ströhlein a JUWE, na stanovení parametrů C, S, O, N, H v hutní analytice a AOX, EOX, POX a TC, TIC, TOC, C, S v analytice šivotního prostředí. Dále přístrojů pro odběr emisí a imisí a stanovení specifického povrchu částic. dále >>
Načítání... Obchodní zastoupení, Laboratorní potřeby a zařízení, Export-Import - výzkum, inženýrské služby, zajištění, analýzu, prostředí, náhradních, spotřebního, přístroje, slévárenství, surovin
Propag servis Brno, s. r. o.
Jsme reklamní agentura nabízející kompletní reklamní služby - fullservis. Patříme mezi nejstarší a největší české soukromé agentury tohoto typu s 16-ti letou tradicí, současný 18ti-členný tým agentury tvoří kvalifikovaní specialisté s dlouholetou praxí. dále >>
Načítání... Reklamní služby - výstavy a veletrhy, Reklamní služby - mediální agentury, Kluby, bary, diskotéky, informací, kvality, najdete, služby, webových, našich, vysoké, zabýváme
Market Vision s.r.o.
Specializujeme se na vybrané kategorie marketingového výzkumu trhu, projekty typu competitive intelligence a mystery shopping. dále >>
Načítání... Služby jiné (obor Obchod a služby), Marketingové společnosti, Poradenství - jiné, hodnocení, výzkum trhu, mystery shopping, analýza konkurence, kvality, servisu
RESPOND & CO, s.r.o.
Marketingová agentura - agentura pro výzkum trhu dále >>
Načítání... Marketingové společnosti, Poradenství - jiné, kvality, distribuce, výzkumy, účinnosti, poradenství, hodnocení, reklamních, měření
Vinařství Buchtovi
Prodej a výroba přívlastkových a jakostních vín. Posezení ve vinném sklepě, degustace, exkurze do vlastních vinic. dále >>
Načítání... Nápoje alkoholické a nealko, Zemědělství, zemědělská výroba, apod., Potravinářství, hroznů, výborné, kvality, moravského, lahvová, původu
EKONS, spol. s r.o.
Společnost vznikla r.1993, přeměnou z podnikání fyzické osoby od r. 1990 Spol. má 7pracovníků.Zajišťujeme audit i daňové poradenství. Jsme pojištěni na odpovědnost, poskytujeme kompletní účetní a mzdový servis dále >>
Načítání... Finanční poradenství, Poradenství - jiné, Účetnické poradenství, jednání, kompletní, zastoupeni, servis, účetní, záruka, kvality, zpracování
ČKJ KOTELNY, s.r.o.
Projekční firma specializovaná na parní a teplovodní kotelny, plynové motory a turbíny i vytápění. O našich zkušenostech informuje veliké množství realizovaných staveb od výkonu 50 kW do 35 MW. dále >>
Načítání... Plyn - instalace, apod., Projektová činnost - služby jiné, Kotle a kotelny, Investiční celky, Topení, realizační projekty, stavební, rozsahu, inženýrská, audity, studie, projekty, činnost
DETO Brno, spol. s r.o.
Firma je tradiční výrobce zařízení pro úpravu vody a dodavatel technologických celků - úpraven vody. dále >>
Načítání... Voda - rozbory, Filtry - kapaliny, Kotle a kotelny, testování, dechlorace, filtrace, kvality, demineralizace, uvedení do provozu, reverzní osmóza, zařízení
C.Q.M., spol. s r. o.
Vzdělávání, poradenství a softwarová podpora pro systémy managementu kvality dle norem ČSN EN ISO řady 9000:2001, ISO/TS 16949:2002, QS-9000, VDA a analogických dále >>
Načítání... Manažerské poradenství - služby jiné, Služby jiné (obor IT a Telekomunikace), Manažerské poradenství - kurzy, podpora, poradenství, managementu, softwarová, kvality, vzdělávání, systémy
INVENTIO CONSULTING s.r.o.
INVENTIO CONSULTING s.r.o. je poradenskou společností, které se díky svému zaměření a přístupu k projektům podařilo stát se pro své klienty stabilním partnerem v oblasti zvyšování produktivity a výkonnosti a to nejenom prostřednictvím předávání specifického know-how, ale především jeho úspěšnou implementací do každodenního života. Od svého založení se plně věnujeme manažerskému poradenství a vzdělávání v České a Slovenské republice. Naší strategií je orientace na praktické přínosy naším klientům, tj. dosáhnutí reálných zlepšení projevujících se ve výsledcích hospodaření klienta, anebo ve splnění předem stanovených měřítek úspěchu poradenského projektu. V průběhu posledních skoro šesti let jsme realizovali více než stovku projektů, přičemž řada z nich byli projekty implementační. Orientace naší společnosti na měřitelné přínosy způsobila, že od roku 2005 jsou všechny projekty INVENTIO CONSULTING s.r.o. implementační, to znamená, že projekt je ukončen dnem dosažení stanovených parametrů úspěchu projektu v reálném životě podniku klienta. Produktová orientace INVENTIO CONSULTING s.r.o. je rozdělena do 4 základních oblastí: BPM (Business Process Management) – řešení v oblasti nevýrobních (business) procesů: aplikace procesního řízení, mapování a optimalizace procesů, procesní audit, příprava pro outsourcing, zvyšování výkonnosti procesů, měření výkonnosti procesů, příprava na certifikaci podle norem ISO skupiny 9000, TS 16949, normy řízení procesů v automobilním průmyslu (VDA ve Volkswagen Group; Ford a další). Příklady projektů a řešení:  Project Optimalizace podnikových procesů – redesign organizační struktury, procesní audit (duplicity, zbytečné aktivity, procesy bez zákazníka a další)  Projekt Procesně-personální audit pro průmyslový podnik (procesy, zdroje na procesy – osobní náklady)  Projekt Personální audit – optimalizace pracovních míst (zdroj na business procesy)  Projekt Měření výkonnosti procesů (KPI, CSF)  Projekt Procesně orientovaný motivační systém – redesign systému kompetencí a odpovědností  Projekt Příprava procesů na outsourcing  Procesně-personální audit pro státní, veřejnou správu a samosprávu (včetně podniků a organizací s jejich vlastnickým podílem).  Projekt Příprava na procesní certifikaci nebo recertifikaci podle ISO 9001, TS 16949 nebo VDA  Projekt Audit IS (míra využití IS, identifikace funkčnosti IS, IS vers. podniková strategie)  Projekt Předimplementační optimalizace podnikových procesů (před implementací nového IS nebo rekonfiguraci stávajícího)  Projekt Výběr dodavatele nového IS  Projekt Exekutivní dozor nad implementací IS  a další řešení nebo kombinace Produktivita, výkonnost a ziskovost – aplikace metod průmyslového inženýrství v hodnototvorných procesech (Kaizen, Kanban, Poka Yoke, 6 SIGMA, Andon, Jidoka, Toyota Production System, Lean Production – štíhlá výroba, VSM – Value Stream Mapping – mapování hodnotového toku, TOC, TQM – Total Quality Management a další); dále optimalizace logistických toků – snižování nákladů na nákup, zásobování, odstraňování úzkých míst, optimalizace výrobních dispozic (layouts), předinvestiční analýzy, zrychlování výrobních procesů, snižování neproduktivních nákladů ve výrobě a další. Poslední oblastí je optimalizace údržby – snižování nákladů na údržbu, procesní reengineering údržby, zavádění metod TPM, SMED, M.O.S.T.měření výkonnosti procesů v údržbě, zvyšování kvality procesů údržby a další. Příklady projektů a řešení:  Projekt Snížení přímých nákladů  Projekt Optimalizace systém nákupu  Projekt Optimalizace logistických toků – logistický audit  Projekt Optimalizace systému zásobování a objemu zásob  Projekt Zavedení Štíhlé výroby (Lean Production)  Projekt Zvýšení produktivity výrobních procesů (zavádění vybraných prvků metod Kaizen, Kanban, Poka Yoke, 6 Sigma, Lean Production, TOC, VSM - Value Stream Mapping, 5S, Jidoka, Andon, Toyota Production System, TQM - Total Quality Management)  Projekt Optimalizace údržby (aplikace TPM – Total Productive Maintenance, SMED, M.O.S.T.)  Projekt Optimalizace systému obchodu – procesy, motivace, controlling, sortiment, rizika, systém (projekt Obchod – zvýšení prodejů)  Projekt Ziskový podnik – komplexní program pro průmyslové podniky  Projekt Zavádění a optimalizace systému řízení jakosti – Quality Management  Projekt Zlepšování systému jakosti – kontinuální zlepšování  Projekt Tvorba normativních základen, normy, normování práce  a další řešení nebo kombinace Manažerská správa firem – ozdravné programy formou interim managementu v délce od 6 měsíců do dvou let, cílově orientované programy, aplikace uvedených metod a postupů ve smysluplných kombinacích vedoucích ke stanoveným cílům, zvyšování produktivity a ziskovosti podniků (spolupráce s bankami a dalšími institucemi při realizaci projektů). Manažerské vzdělávání – programy jsou realizovány jako otevřené i uzavřené (pouze pro pracovníky společnosti klienta. Programy jsou přizpůsobené jeho aktuálním potřebám):  Semináře s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR:  Integrální logistika – připraveno s Komorou logistických auditorů ČR i SR  TPM (Total Productive Maintenance) – připraveno s Žilinskou univerzitou  Štíhlá výroba (Lean Production) – připraveno s Žilinskou univerzitou  Dodavatel automobilního průmyslu – technický pracovník v automobilním průmyslu  Workshopy jednodenní:  Kaizen, Reengineering, Týmová práce  Kanban – tahové systémy řízení výroby  SMED - Single Minute Exchange of Die, 5S, Poka Yoke, Jidoka  Six Sigma a Six Sigma II.  Metody zvyšování kvality (řízení systému jakosti)  Zlepšování kvality v cyklu PDCA pomocí 7 základních nástrojů řízení jakosti  Řízení jakosti v předvýrobních etapách  Řízení a zlepšování jakosti v probíhajících výrobních procesech  Procesní a systémová FMEA – analýza možných vad a jejich důsledků  Projektové řízení v praxi – úspěšné řízení projektů ve firmě  Řízení a zlepšování business a výrobních procesů ve firmě  Workshop Mapování procesů – metodika first®STEP  Workshopy dvoudenní:  TPM (Total Productive Maintenance) Uzavřené programy koncipujeme na základě poznání specifik klienta a jeho aktuální situace. Jsou to kombinace výše uvedených metod a postupů do tvarů zabezpečujících vysokou účinnost vzdělávací aktivity a vysokou míru přínosů pro klienta. Členění na teorii a praxi je v poměru 50/50. S partnerskými subjekty připravujeme a realizujeme projekty vzdělávání spolufinancované z fondů EU na území České i Slovenské republiky (především u vzdělávacích programů s akreditací MŠMT ČR a jejich modifikací nebo kombinací). Naše výsledky  Za dobu poradenské praxe jsme našim klientům snížili náklady o více než 280.000.000 CZK (stav k 31. 12. 2006).  Všechny námi realizované poradenské a implementační projekty získali kladnou referenci ze strany klienta – investora.  U nadpoloviční většiny našich klientů působíme opakovaně na dalších projektech.  U projektů Optimalizace pracovních míst – personální audit jsme auditovali přes 26.000 pracovních míst s průměrnou úsporou osobních nákladů ve výši od 7% do 15%.  U projektů Optimalizace podnikových procesů dosahujeme zkrácení průběžných dob procesů až o 65%.  Průměrné snížení nákladů u projektů Snížení přímých nákladů se pohybuje mezi 5 až 25%. Zvýšení produktivity klientských podniků překračuje 15%.  U projektů Optimalizace logistických toků dosahujeme měřitelné zkrácení průběžných výrobních dob až o 30%, zvýšení výkonnosti výroby až o 25% a snížení objemu zásob v nákupu i v rozpracované výrobě až o 35%.  U projektů Optimalizace údržby dosahujeme úspor v nákladech na údržbu ve výši 7 až 23%.  Za dobu existence společnosti prošlo našimi vzdělávacími aktivitami přes 3.000 manažerů z ČR a ze SR (včetně Programu Phare). Každý rok absolvuje specializované vzdělávací aktivity naší společnosti přes 250 manažerů. dále >>
Načítání... Manažerské poradenství - kurzy, Manažerské poradenství - služby jiné, Personální poradenství, Poradenství - managerské, Poradenství - podnikatelské, výroba, podílem, rizika, consulting, veřejnou, maintenance, outsourcing, etapách
PQL poradenství pro kvalitu a logistiku, s.r.o.
Poradenství pro kvalitu a logistiku dále >>
Načítání... Manažerské poradenství - služby jiné, Služby jiné (obor Strojírenství a průmysl), Manažerské poradenství - kurzy, systémů, managementu, kvality, projekt, logistické, logistický, zavádění, audity
Santia, spol. s r. o.
SANTIA, společnost s ručením omezeným vznikla v roce 1998. Mezi spokojené klienty patří v současné době celá řada významných firem z oblasti finančnictví, telekomunikací, energetiky a služeb. Společnost Santia působí v České a Slovenské republice. Firma Santia nabízí komplexní vzdělávací programy a moduly, tréninkové programy připravené na míru, včetně zpětné vazby, personální poradenství (Assesment Center, Development Center), audity - supervize na telefonních linkách (Mystery Calls) a poradenská a konzultační činnost.t . Vysoká odbornost nabízených kurzů je zajištěna kvalitními lektory, kteří jsou držiteli tuzemských i zahraničních certifikací. Zároveň sama firma je držitelem akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a to pro obory: · Telefonní operátor a supervizor · Tiskový mluvčí · Lektor · Manažér prodeje Semináře a tréninky jako interaktivní, a to jak v rovině teoretické, tak i praktické. Firma nabízí přehledné výukové materiály a využívá profesionální videotechniku. Některé kurzy jsou zakončeny zkouškou a účastníci obdrží osvědčení, popřípadě licenci k vykonávání dané činnosti dále >>
Načítání... Personální poradenství, Vzdělávací instituce, Manažerské poradenství - kurzy, všeobecně, vzdělávací, následnou, programy, reference, tréninků, zkušenosti, specifické
KARAT Software a. s.
KARAT Software a. s. je společnost s výhradně českým kapitálem a od samého počátku se orientuje na vývoj a dodávky komplexních informačních systémů a doprovodných služeb prostřednictvím přímého prodeje i distribuční sítí. Společnost se řadí mezi přední české dodavatele informačních technologií s působností i na slovenském trhu. Historie společnosti se datuje od dubna 1990, kdy byl na trh uveden jeden z prvních ekonomických systémů vyvinutý na základě vlastního know-how. Na KARAT Software a.s. se polečnost přejmenovala z původního názvu I.F.T. PROGRES a.s. Stěžejní činností společnosti KARAT Software a.s. je vývoj, implementace a správa informačních systémů. dále >>
Načítání... Počítače - software - prodej, Počítače - software - vývoj aplikací, Informační systémy a databáze - prodej, převzetí, hardwaru, zvýšení, rychlosti, kvality, výsledku, garancí, realizace
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s.divize technická
Akciová společnost založená v rámci velké privatizace z původního státního podniku Jm V a K dále >>
Načítání... Obchodní činnost - služby jiné, Laboratoře, Projektová činnost - inženýrské služby, prostředí, zařízení, hospodářství, odpadních, životního, laboratoří, projekční, vodním
Hoskovec Tomáš Ing.
Stavební a znalecká kancelář specializovaná na oceňování nemovitostí a problematiku hydroizolací a kvality staveb. dále >>
Načítání... Stavební inženýrství, Projektová činnost - inženýrské služby, Služby jiné (obor Stavebnictví), stavebnictví, provádění, posudky, prosazování, stavebních, odhady, posouzení, staveb
Ing. Karel DOUšEK CSc. - AIRTECHNIK
Soukromá firma-fyzická osoba se samostatnou složkou Laboratoř validací a měření certifikovanou podle ISO 9001 dále >>
Načítání... Servisní služby (obor Stavebnictví), Projektová činnost - technické kanceláře, Služby jiné (obor Stavebnictví), projekty, vzduchotechniky, vzduchotechnika, zdravotnická, zařízení, prostředí, parametrů, dodávek
ELCOM, a.s.
Firma ELCOM, a. s. podniká,v oblasti silnoproudé elektrotechniky, elektroenergetiky, virtuální instrumentace a je organizačně rozdělena do pětí divizí a divize zajišťující finance, organizační správu a samotné účetnictví firmy. Divize Aplikovaná elektronika se sídlem v Praze a v Brně je zaměřena na výzkum, vývoj a výrobu speciálních výkonových elektronických zařízení, zejména speciálních napájecích zdrojů pro České dráhy, s.o. a městskou hromadnou dopravu. Většina zdrojů je však vyráběna jako speciální podle potřeb zákazníka. Podle doposud zrealizovaných zakázek se jednalo o zdroje pro zkušebny a laboratoře, popř. zdroje, které měly přizpůsobit napájení technologie pro jinou napěťovou soustavu. (např. pro 60Hz). Součástí byly i stejnosměrné pulzní zdroje určené např. pro galvanizaci s vysokou přesností regulace. Obecně lze říci, že v Divizi aplikované elektroniky je možno vyrobit libovolný zdroj z jakéhokoliv vstupního napětí a kmitočtu na libovolné napětí a kmitočet a počet fází na výstupu a to ve výkonech 0,1 kVA až 1000 kVA. Divize Pohony se sídlem v Praze je zaměřena na dodávky elektromotorů, hlavně v nevýbušném provedení např. pro petrochemický průmysl. V této oblasti zastupuje na českém trhu německou firmu LOHER Dále dodává měniče kmitočtů ABB do výkonu 20 MW. V případech havárií velkých motorů nabízí rychlou dodávku náhradních motorů z evropské skladové databáze. Ve spolupráci s ostatními divizemi společnosti je pak možné dodat pohony „na klíč“, tedy včetně projektu, rozvodných zařízení, implementace do řídícího a vizualizačního systému technologie, ověření zpětných vlivů na napájecí síť podle standardů, atd. Divize Realizace a inženýrink se sídlem v Brně a Ostravě se věnuje konkrétním dodávkám rozvoden, kompenzačních zařízení nízkého a vysokého napětí. Dále provádí rozbory technických stavů napájecích sítí hlavně z hlediska optimálního provozu a zajištění elektromagnetické kompatibility. Zabývá se hlavně projektovou činností, finálními dodávkami, autorskými a technickými dozory, komplexními a garančními zkouškami v oblasti elektrických průmyslových sítí zejména ve vodárenském odvětví a hutnickém a sklářském průmyslu. Divize Výroba se sídlem v technologickém parku v Bystřici nad Pernštejnem slouží jako výrobní závod pro ostatní divize a dále pak jako materiálně-logistická centrála firmy. Výroba je zaměřena především na rozváděče nízkého a vysokého napětí a na kompenzační rozváděče. Důležitou roli hraje také výroba ochranných tlumivek do kompenzátorů. Velmi široká spolupráce je s Divizí aplikovaná elektronika a to v oblasti speciálních výkonových elektronických zařízení, zejména univerzálních napájecích zdrojů pro zabezpečovací zařízení pro koridory Českých drah. Divize Virtuální instrumentace je nejmladší divize firmy, která vznikla při Vědecko-technologickém parku Ostrava. VTP je součástí areálu Vysoké školy báňské v Ostravě. Divize je úzce propojena s Katedrou měření a informatiky elektrotechnické fakulty. Zabývá se systémovou integrací, návrhem a dodávkami měřicích a testovacích pracovišť postavených na bázi virtuální instrumentace. Vyrábí speciální analyzátor (projekt BK) na měření energetických rušení v elektrických sítích pro rakouskou firmu DEWETRON. Větší část činnosti je zaměřena vizualizaci technologických procesů. Jedno oddělení vytváří tzv. ovladače pro nové měřicí přístroje firem Hewlett-Packard, Rohde&Schwartz, Marconi, LeCroy aj. Celá divize úzce spolupracuje s firmou National Instruments se sídlem v USA. dále >>
Načítání... Elektroinstalace - výroba, Elektroinstalace - elektromontážní práce, Projektová činnost - vizualizace, jalového, elektromotory, napájecích, technologických, výkonu, elektřiny, systémy, měniče
<<<1234>>>