Klíčové slovo (napr.: vstavané skrine):

Produkt: mechanizaci, počet nalezených odkazů: 5

KOEXPRO OSTRAVA, a.s.
KOEXPRO OSTRAVA , a.s. byla zaregistrovaná Obchodním soudem v Ostravě jako soukromá akciová společnost v květnu 1995. Pracovní kolektiv společnosti se vyčlenil z výzkumně-vývojové základny ostravsko-karvinského revíru a následně pokračoval v další vývojové a realizační činnosti. Zaměření společnosti bylo a nadále je zejména na tyto oblasti: - pneumatické a hydraulické nářadí - zvedací a manipulační zařízení - agregáty pro čerpání zahuštěných směsí - čerpadla znečištěných kapalin včetně automatiky provozu - průmyslovou vzduchotechniku - technické prostředky pro údržbu kolejových tratí - unikátní projekty, stroje a zařízení - unikátní technologie v oblasti neklasické (potrubní) dopravy Strategie společnosti je zaměřena na technická zařízení výše uvedených oblastí s cílem zabezpečení dodávek pro: - standardní prostředí - prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, prachu , par apod. (např. SNM 2 apod.) Progresivní přístup k řešení inovací a zavádění nových výrobků na trh byl ze strany MPO ČR již několikrát oceněn udělením grantu v rámci projektů TECHNOS. Účelová strategie a ofenzivní marketing umožnily společnosti řešit export na trzích v Polsku i Slovensku. ZÁKLADNÍ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI · Profitcentrum VÝVOJ - KONSTRUKCE - PROJEKCE V oblasti aplikovaného vývoje navazuje činnost této složky společnosti na více než 30letou zkušenost získanou ve VVZ OKD Ostrava. Operativně zajišťuje zpracování nabídek a řešení požadavků zákazníků v oblastech: - inovací nářadí, strojů a zařízení dle potřeb zákazníka - technických prostředků pro údržbu kolejových tratí - průmyslové vzduchotechniky (projekčně i dodavatelsky) - dopravy, skladování a manipulace materiálů - technických prostředků pro neklasickou (potrubní) dopravu - unikátních projektů, zařízení a strojů · Profitcentrum VÝROBA - SERVIS Provádí a zajišťuje: - výrobu prototypů a malých sérií hydraulického a pneumatického nářadí - autorizovaný servis zvedací a manipulační techniky vč. výroby speciálních zvedacích zařízení - komplexní servis pneumatického a hydraulického nářadí české provenience - opravy hydraulických komponent zemních, stavebních, dopravních a manipulačních strojů · Profitcentrum OBCHODNĚ-TECHNICKÉ SLUŽBY Zabezpečuje obchodní činnost, marketing, pronájem nářadí a ostatní technické služby, zaměřené zejména na: - hydraulické a pneumatické nářadí - pneumatickou vrtací a sbíjecí techniku - zvedáky, kladkostroje a zvedací techniku - pneumatické prvky a zařízení a.s. Poličské strojírny - speciální vřetenová a pístová čerpadla pro dopravu zahuštěných směsí - dodávky náhradních dílů a nástrojů pro celý sortiment dodávaného nářadí - vybavení dílen a servisních pracovišť - řešení likvidace podpovrchových prostor, včetně utěsňování kanalizačních a vodovodních řádů bezvýkopovou metodou · Vzorková prodejna ”META - air CENTRUM” V prodejně je vystaven bohatý sortiment ručního nářadí a nástrojů a je zde možnost získat nabídkové materiály. Pracovníci jsou připraveni k odborným konzultacím dle požadavků klienta vč. předvádění nářadí ve specializované zkušebně. -------------------------------------------------------------------------------- dále >>
Načítání... Nářadí a nástroje, Export-Import - stroje, motory, Export-Import - čerpadla, Zahrádkářské potřeby, Hydraulická a pneumatická zařízení, stroje, zařízení, mobilní, nářadí, mechanizaci, dopravu, kolejových, pneumat
IMOS group s.r.o.
Naše společnost staví úpravny vody, zemní i věžové vodojemy, ČOV, kanalizační stoky, vodovodní řady, plynovody, provádí dodávky a montáž rozvodů tepla, kolektory včetně ukládání potrubí, výstavbu komunikací, odstavných ploch a chodníků, hydromeliorací, hrází, nádrží a objektů na tocích, úpravy toků a kanálů, přípravy území, hrubé terénní úpravy, skládky odpadů, ocelové, železobetonové a prefabrikované protlaky, řízené horizontální vrtání a demolice objektů včetně recyklace a třídění stavebních materiálů mobilní jednotkou. Součástí činnosti společnosti je také výstavba a rekonstrukce rodinných domů (včetně domů krytých zemí), ubytoven, objektů občanské vybavenosti a průmyslových staveb. dále >>
Načítání... Doprava automobilová nákladní - přepravní služby, Inženýrské sítě, Stavební firmy, inženýrské sítě, vodohospodarske, stavby, hotel, pozemní, mechanizaci, řízení výroby, speciální
ZAHRADA VYSOČINA, s.r.o.
Společnost vybudovala Zahradní a ekologické centrum se službami a obchodem, s cílem uspokojit zákazníka ve všem, co se týká exteriérové i interiérové zeleně a dále se zabývá ekologickou výchovou veřejnosti k životnímu prostředí. dále >>
Načítání... Zahrádkářské potřeby, Stavební firmy - stavby a projekce zahrad, Obchodní činnost, realizace, ekologické, mechanizaci, zahradní, návrhy, centrum, ovocné, jezírek
Michal Pěkný
Stavebnictví, zemní, výkopové a demoliční práce stavební mechanizací dále >>
Načítání... Stavební firmy - zemní práce, Stavební stroje a zařízení - pronájem, Stavební firmy - demolice, likvidace staveb, stavby na klíč, mechanizaci, stavební, inženýrské sítě, rekonstrukce budov
AUTOMAT s.r.o.
Malá společnost o pěti zaměstnancích. Zajišťujeme konstrukci, výrobu i servis. dále >>
Načítání... Automaty - průmyslové, Stroje - řídící systémy, Stroje - automatizační technika, výroby, představy, řídící systémy, schopni, realizovat, racionalizaci, společnost, dopravníky