Klíčové slovo (napr.: vstavané skrine):

Produkt: personální, počet nalezených odkazů: 83

JOKA-audit s.r.o.
účetní a auditirská firma dále >>
Načítání... Finanční poradenství, Účetnické poradenství, Daňové poradenství, daňová, agenda, personální, účetnictví, evidence, podvojné, ekonomické, mzdová
K & V spol. s r. o.
Předmětem činnosti společnosti je zakládání, rekonstrukce a vedení účetnictví, zpracování personální a mzdové agendy, organizační, ekonomické a účetní poradenství. dále >>
Načítání... Personální poradenství, Finanční poradenství, Účetnické poradenství, zpracování, vedení, účetnictví, rekonstrukce, organizační, personální, zakládání, účetní
Michal Havlíček - KOHA
Poradenská a vzdělávací společnost Outsoucing personálních, vzdělávacích služeb, projektového managementu a vybraných personálních pozic dále >>
Načítání... Obchodní činnost - poradenství, Finanční poradenství, Manažerské poradenství - služby jiné, školení, organizace, rozvoj, dospělých, organizační, vzdělávání, personální
Gapo s.r.o.
Společnost, která vyvíjí a dodává nejmodernější softwarové technologie. dále >>
Načítání... Počítače - software - databáze, Počítače - software - vývoj aplikací, maily, agenda, provozní, systém, univerzální, servisní, personální, laboratoře
Kappa Information Systems, s.r.o.
Společnost zabývající se výrobou softwarových programů na zakázku a poskytováním outsourcingu účetních a personálních služeb. Autorizovaný dodavatel ekonomických, personálních a mzdových systémů. Řešitel podnikových a zakázkových agend. dále >>
Načítání... Počítače - software - vývoj aplikací, Počítače - software - prodej, Počítače - software - databáze, makléře, oblasti, výrobní, majetku, agentury, produkty, systém, účetní
MEMOS Software s.r.o.
Vývoj software na zakázku. Specializace na MS Outlook / MS Exchange server, webové aplikace, mobilní řešení, datové sklady, konzultace a outsourcing v oblasti IT. dále >>
Načítání... Informační systémy a databáze - prodej, Počítače - software - databáze, Počítače - software - vývoj aplikací, informační, kapacit, plánování, agentury, software, personální, systém
COGNOS Praha s. r. o.
Vzdělávací, rekvalifikační a poradenský institut dále >>
Načítání... Manažerské poradenství - kurzy, Finanční, investiční poradenství, Poradenství - právní, pojišťovnictví, institucí, občanské, psychologie, marketing, personální management, trestní právo, rekvalifikace
Grid International CZ s. r. o.
Zastoupení americké společnosti Grid International, Inc. v ČR a SR, součást síťě více než 40 institutů a přidružených institucí po celém světě, které aplikují program „Grid- The Power to Change“ v mnoha oblastech podnikání. Firma se věnuje vzdělávání manažerů podle Grid-metody prof. dr. Roberta Blakea. dále >>
Načítání... Poradenství - managerské, Obchodní činnost - konzultace, Manažerské poradenství - kurzy, motivace, výcviky, personální, komunikace, semináře, zaměstnanců, kreativita, týmová práce
INVENTIO CONSULTING s.r.o.
INVENTIO CONSULTING s.r.o. je poradenskou společností, které se díky svému zaměření a přístupu k projektům podařilo stát se pro své klienty stabilním partnerem v oblasti zvyšování produktivity a výkonnosti a to nejenom prostřednictvím předávání specifického know-how, ale především jeho úspěšnou implementací do každodenního života. Od svého založení se plně věnujeme manažerskému poradenství a vzdělávání v České a Slovenské republice. Naší strategií je orientace na praktické přínosy naším klientům, tj. dosáhnutí reálných zlepšení projevujících se ve výsledcích hospodaření klienta, anebo ve splnění předem stanovených měřítek úspěchu poradenského projektu. V průběhu posledních skoro šesti let jsme realizovali více než stovku projektů, přičemž řada z nich byli projekty implementační. Orientace naší společnosti na měřitelné přínosy způsobila, že od roku 2005 jsou všechny projekty INVENTIO CONSULTING s.r.o. implementační, to znamená, že projekt je ukončen dnem dosažení stanovených parametrů úspěchu projektu v reálném životě podniku klienta. Produktová orientace INVENTIO CONSULTING s.r.o. je rozdělena do 4 základních oblastí: BPM (Business Process Management) – řešení v oblasti nevýrobních (business) procesů: aplikace procesního řízení, mapování a optimalizace procesů, procesní audit, příprava pro outsourcing, zvyšování výkonnosti procesů, měření výkonnosti procesů, příprava na certifikaci podle norem ISO skupiny 9000, TS 16949, normy řízení procesů v automobilním průmyslu (VDA ve Volkswagen Group; Ford a další). Příklady projektů a řešení:  Project Optimalizace podnikových procesů – redesign organizační struktury, procesní audit (duplicity, zbytečné aktivity, procesy bez zákazníka a další)  Projekt Procesně-personální audit pro průmyslový podnik (procesy, zdroje na procesy – osobní náklady)  Projekt Personální audit – optimalizace pracovních míst (zdroj na business procesy)  Projekt Měření výkonnosti procesů (KPI, CSF)  Projekt Procesně orientovaný motivační systém – redesign systému kompetencí a odpovědností  Projekt Příprava procesů na outsourcing  Procesně-personální audit pro státní, veřejnou správu a samosprávu (včetně podniků a organizací s jejich vlastnickým podílem).  Projekt Příprava na procesní certifikaci nebo recertifikaci podle ISO 9001, TS 16949 nebo VDA  Projekt Audit IS (míra využití IS, identifikace funkčnosti IS, IS vers. podniková strategie)  Projekt Předimplementační optimalizace podnikových procesů (před implementací nového IS nebo rekonfiguraci stávajícího)  Projekt Výběr dodavatele nového IS  Projekt Exekutivní dozor nad implementací IS  a další řešení nebo kombinace Produktivita, výkonnost a ziskovost – aplikace metod průmyslového inženýrství v hodnototvorných procesech (Kaizen, Kanban, Poka Yoke, 6 SIGMA, Andon, Jidoka, Toyota Production System, Lean Production – štíhlá výroba, VSM – Value Stream Mapping – mapování hodnotového toku, TOC, TQM – Total Quality Management a další); dále optimalizace logistických toků – snižování nákladů na nákup, zásobování, odstraňování úzkých míst, optimalizace výrobních dispozic (layouts), předinvestiční analýzy, zrychlování výrobních procesů, snižování neproduktivních nákladů ve výrobě a další. Poslední oblastí je optimalizace údržby – snižování nákladů na údržbu, procesní reengineering údržby, zavádění metod TPM, SMED, M.O.S.T.měření výkonnosti procesů v údržbě, zvyšování kvality procesů údržby a další. Příklady projektů a řešení:  Projekt Snížení přímých nákladů  Projekt Optimalizace systém nákupu  Projekt Optimalizace logistických toků – logistický audit  Projekt Optimalizace systému zásobování a objemu zásob  Projekt Zavedení Štíhlé výroby (Lean Production)  Projekt Zvýšení produktivity výrobních procesů (zavádění vybraných prvků metod Kaizen, Kanban, Poka Yoke, 6 Sigma, Lean Production, TOC, VSM - Value Stream Mapping, 5S, Jidoka, Andon, Toyota Production System, TQM - Total Quality Management)  Projekt Optimalizace údržby (aplikace TPM – Total Productive Maintenance, SMED, M.O.S.T.)  Projekt Optimalizace systému obchodu – procesy, motivace, controlling, sortiment, rizika, systém (projekt Obchod – zvýšení prodejů)  Projekt Ziskový podnik – komplexní program pro průmyslové podniky  Projekt Zavádění a optimalizace systému řízení jakosti – Quality Management  Projekt Zlepšování systému jakosti – kontinuální zlepšování  Projekt Tvorba normativních základen, normy, normování práce  a další řešení nebo kombinace Manažerská správa firem – ozdravné programy formou interim managementu v délce od 6 měsíců do dvou let, cílově orientované programy, aplikace uvedených metod a postupů ve smysluplných kombinacích vedoucích ke stanoveným cílům, zvyšování produktivity a ziskovosti podniků (spolupráce s bankami a dalšími institucemi při realizaci projektů). Manažerské vzdělávání – programy jsou realizovány jako otevřené i uzavřené (pouze pro pracovníky společnosti klienta. Programy jsou přizpůsobené jeho aktuálním potřebám):  Semináře s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR:  Integrální logistika – připraveno s Komorou logistických auditorů ČR i SR  TPM (Total Productive Maintenance) – připraveno s Žilinskou univerzitou  Štíhlá výroba (Lean Production) – připraveno s Žilinskou univerzitou  Dodavatel automobilního průmyslu – technický pracovník v automobilním průmyslu  Workshopy jednodenní:  Kaizen, Reengineering, Týmová práce  Kanban – tahové systémy řízení výroby  SMED - Single Minute Exchange of Die, 5S, Poka Yoke, Jidoka  Six Sigma a Six Sigma II.  Metody zvyšování kvality (řízení systému jakosti)  Zlepšování kvality v cyklu PDCA pomocí 7 základních nástrojů řízení jakosti  Řízení jakosti v předvýrobních etapách  Řízení a zlepšování jakosti v probíhajících výrobních procesech  Procesní a systémová FMEA – analýza možných vad a jejich důsledků  Projektové řízení v praxi – úspěšné řízení projektů ve firmě  Řízení a zlepšování business a výrobních procesů ve firmě  Workshop Mapování procesů – metodika first®STEP  Workshopy dvoudenní:  TPM (Total Productive Maintenance) Uzavřené programy koncipujeme na základě poznání specifik klienta a jeho aktuální situace. Jsou to kombinace výše uvedených metod a postupů do tvarů zabezpečujících vysokou účinnost vzdělávací aktivity a vysokou míru přínosů pro klienta. Členění na teorii a praxi je v poměru 50/50. S partnerskými subjekty připravujeme a realizujeme projekty vzdělávání spolufinancované z fondů EU na území České i Slovenské republiky (především u vzdělávacích programů s akreditací MŠMT ČR a jejich modifikací nebo kombinací). Naše výsledky  Za dobu poradenské praxe jsme našim klientům snížili náklady o více než 280.000.000 CZK (stav k 31. 12. 2006).  Všechny námi realizované poradenské a implementační projekty získali kladnou referenci ze strany klienta – investora.  U nadpoloviční většiny našich klientů působíme opakovaně na dalších projektech.  U projektů Optimalizace pracovních míst – personální audit jsme auditovali přes 26.000 pracovních míst s průměrnou úsporou osobních nákladů ve výši od 7% do 15%.  U projektů Optimalizace podnikových procesů dosahujeme zkrácení průběžných dob procesů až o 65%.  Průměrné snížení nákladů u projektů Snížení přímých nákladů se pohybuje mezi 5 až 25%. Zvýšení produktivity klientských podniků překračuje 15%.  U projektů Optimalizace logistických toků dosahujeme měřitelné zkrácení průběžných výrobních dob až o 30%, zvýšení výkonnosti výroby až o 25% a snížení objemu zásob v nákupu i v rozpracované výrobě až o 35%.  U projektů Optimalizace údržby dosahujeme úspor v nákladech na údržbu ve výši 7 až 23%.  Za dobu existence společnosti prošlo našimi vzdělávacími aktivitami přes 3.000 manažerů z ČR a ze SR (včetně Programu Phare). Každý rok absolvuje specializované vzdělávací aktivity naší společnosti přes 250 manažerů. dále >>
Načítání... Manažerské poradenství - služby jiné, Personální poradenství, Poradenství - managerské, Poradenství - podnikatelské, Manažerské poradenství - kurzy, logistika, řízení, stávajícího, samosprávu, technický, zákazníka, uzavřené, formou
KRC team s.r.o.
Jsme ryze česká společnost zaměřená především na trénink obchodních dovedností, školení vedoucích pracovníků a personalistů. Vycházíme z podmínek českého trhu a české mentality. Orientujeme se na výsledky. Našimi lektory jsou praktici, kteří mají prokazatelné výsledky v oboru, který školí. dále >>
Načítání... Poradenství - personální, Manažerské poradenství - kurzy, Obchodní činnost - konzultace, provést, konkrétních, osobní, pořádáme, konzultace, školení, klienta, společnosti
Santia, spol. s r. o.
SANTIA, společnost s ručením omezeným vznikla v roce 1998. Mezi spokojené klienty patří v současné době celá řada významných firem z oblasti finančnictví, telekomunikací, energetiky a služeb. Společnost Santia působí v České a Slovenské republice. Firma Santia nabízí komplexní vzdělávací programy a moduly, tréninkové programy připravené na míru, včetně zpětné vazby, personální poradenství (Assesment Center, Development Center), audity - supervize na telefonních linkách (Mystery Calls) a poradenská a konzultační činnost.t . Vysoká odbornost nabízených kurzů je zajištěna kvalitními lektory, kteří jsou držiteli tuzemských i zahraničních certifikací. Zároveň sama firma je držitelem akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a to pro obory: · Telefonní operátor a supervizor · Tiskový mluvčí · Lektor · Manažér prodeje Semináře a tréninky jako interaktivní, a to jak v rovině teoretické, tak i praktické. Firma nabízí přehledné výukové materiály a využívá profesionální videotechniku. Některé kurzy jsou zakončeny zkouškou a účastníci obdrží osvědčení, popřípadě licenci k vykonávání dané činnosti dále >>
Načítání... Vzdělávací instituce, Personální poradenství, Manažerské poradenství - kurzy, telekomunikacích, energetice, personální, lektory, dalších, poradenství, reference, managementu
SKILLS, spol. s r.o.
Jsme školicí a poradenská společnost, která působí v oblasti vzdělávání dospělých již od roku 1991, od února 1997 pod nynějším názvem SKILLS, spol. s r.o.. Výcvikové programy sestavujeme na základě konkrétních požadavků a potřeb našich klientů. Formou výcviku jsou interaktivní metody, založené na řešení modelových a reálných situací formou videotréninku, cvičení s následným rozborem a teoretickým zobecněním, včetně individuální zpětné vazby a doporučení dalšího rozvoje účastníků výcviku. Studijní materiály vytváří tým našich interních lektorů, tyto materiály jsou individuálně přizpůsobované tréninkovým potřebám účastníků výcvikových kurzů. Kromě výcvikových programů pro skupiny v počtu max. deseti účastníků realizujeme i individuální výcvikové lekce, výběrová řízení, personální audity, assessment a development centra, psychodiagnostické hodnocení pracovníků a dále konzultační a poradenskou činnost. dále >>
Načítání... Poradenství - personální, Manažerské poradenství - kurzy, zaměstnanců, dovednosti, činnost, oblasti, audity, obchodu, poradenská, systémy
ANF DATA spol. s r.o.
Komplexní počítačové služby Vývoj software dále >>
Načítání... Počítače - software - služby jiné, Počítače - systémy a sítě - služby jiné, Počítače - software - vývoj aplikací, personální, pojišťovny, systémová, archivace, informační, školící, softwarové, zakázku
OKsystem s.r.o.
Vývoj software na zakázku, rozsáhlé informační systémy pro státní správu, systémová integrace, autorizovaná školení IT, certifikační programy testování znalostí IT, software, program pro mzdy OKmzdy, personální informační systém OKinfo pro správní úřady, účetní software pro neziskové organizace OKbase One, řešení bezpečnosti OKsmart a OKsmart Pack, čipové karty Gemalto. Společnost OKsystem je držitelem certifikátu ISO 9001:2000. dále >>
Načítání... Počítače - software - vývoj aplikací, Počítače - software - služby jiné, Služby jiné (obor IT a Telekomunikace), associates, sociální, používané, business suite, oracle, software, databázové, informační
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a. s.
Společnost F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. je poradenská firma v oblasti ochrany osob, majetku a informací. V současné době poskytuje své služby 400 klientům, včetně řady orgánů státu a významných společností patřících do kritické infrastruktury. F.S.C. je držitelem potvrzení Národního bezpečnostního úřadu pro stupeň utajení "Tajné" a certifikátu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 pro oblast poradenských služeb zaměřených na ochranu osob, majetku, informací a utajovaných skutečností. Zásadní konkurenční výhodou našich řešení je nezávislost. Ta spočívá především ve skutečnosti, že F.S.C. se zabývá pouze konzultačními, zpracovatelskými, projektovými činnostmi a quality monitoringem dodavatelů bezpečnostních služeb. Zaměstnanci společnosti nezajišťují žádné realizační činnosti v oblasti dodávek a servisu technického zabezpečení, HW a SW, ani ostrahy objektů a obdobné činnosti. dále >>
Načítání... Poradenství - bezpečnost, Poradenství - jiné, Počítače - systémy a sítě - poradenství, přípravky, zpracování, spisové, činnosti, nasazení, technických, havarijní, bezpečnostních
Schober Information Group CZ, a.s.
Schober Information Group CZ, a.s.,se sídlem v Praze byla založena v roce 1991 jako česko-švýcarská společnost. Je součástí skupiny Schober Information Group – největší direct marketingové skupiny v Evropě založené v roce 1947. Opíráme se o šedesátiletou tradici v oblasti direct marketingových koncepcí a databázového managementu,CRM řešení ,sales promotion. Naše mnohaleté zkušenosti a know – how jsou zárukou kvalitní a efektivní služby. Schober Business Information obsahuje přes 45 milionů firemních adres celosvětově. Schober Consumer Addresses Masterfile čítá přes 960 milionů soukromých adres celosvětově. Naše databáze obsahují dalších 10 miliard marketingových informaci. KOMPLETNÍ FIREMNÍ ADRESY V ČESKÉ REPUBLICE. Firemní adresy : Databáze Schober Business Information v ČR vlastní databáze firem 1 500 000 aktivních firem nejúplnější a nejaktuálnější databanka – měsíční aktualizace 25 výběrových kritérií ( obor činnosti, obrat, počet zaměstnanců, zahraniční společnosti,TOP, ….) kontaktní osoby – ředitel, finanční ředitel, IT ředitel, marketingový ředitel , personální ředitel branže úřady , školy, instituce, atd, 2,5 MILIONU SOUKROMYCH ADRES V CESKE REPUBLICE Soukromé adresy : Databáze Schober Consumer Addresses Masterfile v ČR vlastní databáze soukromých osob 2,5 miliónu adres až 100 znaků na osobu sociodemografická data - pohlaví, povolání, věk, titul, postavení atd. spotřební data - kupní síla, spotřební chování, kupní tendence, hobby atd. komunikační údaje - oslovení, telefon, poštovní údaje, fax atp. fond domů a bytů - velikost domácnosti, typ bydlení atp. regionální a statistická data - velikost obce, region, okres, kraj atd. dále >>
Načítání... Reklamní služby - direct marketing, Informační systémy a databáze - poradenství, Direct mail, adresáře a adresovací služby, direct, švýcarsku, fóliování, poradenství, dceřinné, soukromých, těžištěm, servis
Pension Eliška Třebíč
dále >>
Načítání... Hotely ***, Hotely a chaty, Penziony, zemědělství, stavební, personální, zajištění, vybavení, zimniho, činnost, obchodní
KS - program, spol. s r.o.
Softwarová firma, která vyvíjí a implementuje komplexní programové vybavení pro oblasti: mzdy, personalistika a řízení lidských zdrojů. Integrace do informačních systémů SAP, Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, iScala, KARAT a další. Možnost portace na databáze MS SQL, Oracle, Informix, DB2, Sybase a další. Podpora ČSN EU ISO 9001:2001. dále >>
Načítání... Počítače - software - vývoj aplikací, Informační systémy a databáze - služby jiné, Informační systémy a databáze - prodej, personální, řízení, účetních, zdrojů, mzdových, agendy, mzdové, personalistů
ANE, s.r.o.
Služby v oblasti účetnictví, daňového poradenství, mzdové a personální agendy, podnikatelské záměry, zastupování při jednání s úřady. I cizojazyčně. Neztrácejte čas a peníze papírováním, soustřeďte se na vlastní záměry a účetnictví přenechte odborníkům. Vyženeme Vám účetnictví z hlavy. dále >>
Načítání... Poradenství - investiční, Účetnické poradenství, Poradenství - finanční a daňové, personální, daňové poradenství, účetnictví, podnikatelské záměry, mzdová, jednání, agenda, zastupování
Caron, a. s.
ekonomické poradenství dále >>
Načítání... Poradenství - finanční a daňové, Služby jiné (obor Obchod a služby), Účetnické poradenství, přiznání, daňových, agendy, dańové evidence, vedení účetnictví, zpracování, ekonomické poradenství, personální