Klíčové slovo (napr.: vstavané skrine):

Produkt: poruch, počet nalezených odkazů: 16

STAVITES Kladno s.r.o.
výstavba a rekonstrukce RD a jiných staveb, kontaktní a zateplovací systémy, přestavby bytových jader, rekonstrukce koupelen na klíč, poradenská činnost, rozpočty a kalkulace, zprostředkovatelská činnost dále >>
Načítání... Služby jiné (obor Stavebnictví), Servisní služby (obor Stavebnictví), Export-Import - stavebnictví, ostatní, výstavba, zateplením, oprava, kontaktní, poradenská činnost, poruch, následným, činnost
IBOS s.r.o.
Firma IBOS s.r.o. se 6.rokem zabývá výrobou,prodejem a servisem potrubní techniky – vysokotlaká čistící a TV monitorovací technika,kanalizační vozy,recyklační vozy,vysokotlaké trysky,ucpávky potrubí,detektory poruch v potrubí,Rothenberger, dále >>
Načítání... Kovovýroba - služby jiné, Export-Import - trubky, potrubí, Export-Import - stroje a přístroje, monitorovací, vysokotlaká, poruch, detektory, ucpávky potrubí, rothenberger, technika, potrubí
Embitron spol.s.r.o.
Výroba, dodávky a servis přístrojů pro fyzikální léčbu, rehabilitaci, balneologii, diabetologii, angiologii, flebologii, preventivní kardiologii a sportovní medicínu. Vakuově - kompresní terapie, distanční elektroléčba, diagnostika hemodynamiky. dále >>
Načítání... Lékařské přístroje, Export-Import - zdravotní technika, Zdravotnictví, pomůcky a potřeby, akutních, distanční, vývoje, oběhových, oblasti, spojenou, oborech, původu
ISZ-Management centrum
INSTITUT PRO SYSTEMICKOU ZKUŠENOST Vzdělávání pomáhajících profesionálů od roku 1990 dále >>
Načítání... Vzdělávací instituce - soukromé, Služby jiné (obor Obchod), Manažerské poradenství - kurzy, klientům, poruch, organizace, jednotlivce, výcviky, projekt, psychoterapeutická, managementu
H B H spol. s r. o.
Záruční a pozáruční servis vozidel MAN. Servis a opravy nákladních vozidel, nástaveb, přívěsů, návěsů a manipulační techniky dále >>
Načítání... Automobily nákladní, apod., Jeřáby Jeřáby - montáž a opravy, Servisní služby (obor Auto - Moto), opravy, návěsů, poruch, techniky, odstranění, prodej, manipulační, servis
Ing. Magda Mužíková
Péče o duši i tělo, cvičení pro rovnou a pružnou páteř (poradenství a semináře v oblasti mezilidských vztahů, vztahů na pracovišti, umění dobré komunikace = zvýšená efektivita práce, vyrovnání se se stresovými a zátěžovými situacemi, dobrá zorientovanost v běžném denním a pracovním životě, poradenská a konzultační činnost, obsah a délka seminářů jsou upřesňovány na základě zadání a konzultace s objednavatelem, programy šité na míru podle potřeby zadavatele) dále >>
Načítání... Personální poradenství, Poradenství - personální, Vzdělávací instituce - soukromé, vzdělávací kurzy, smyslových, jiných, problémů, osobních, poruch, jakýchkoliv, vztahy
BOTLED Immobilien - realitní kancelář
BOTLED Immobilien - realitní kancelář, odhady nemovitostí, znalecké posudky, oceňování nemovitostí, realitní činnost, ingeneering a znalecké posudky v oblasti vad a poruch staveb, cen a kvality stavebních prací. Poradenství. Zpracování energetických auditů občanských a bytových staveb. dále >>
Načítání... Projektová činnost - služby jiné, Reality, Poradenství - technické, poradenství, oceňování nemovitostí, občanských, oblasti, znalecké posudky, realitni kancelar, kvality, stavebních
PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA OPAVA
Psychiatrická léčebna dále >>
Načítání... Lékařské laboratoře, ordinace a kliniky, Zdravotnictví, pomůcky a potřeby, Nemocenské pojiš?ovny Nemocnice, psychických, léčení, poruch, závislosti
RL-CORPUS, spol. s r.o.
Rehabilitační centrum. Autorizované terapeutické a výukové centrum Vojtovy metody. Vojtova metoda - rehabilitační metoda určená zejména pro léčbu kojenců ohrožených motorickou poruchou a dětí s dětskou mozkovou obrnou, s úspěchem používána i u dospělých. dále >>
Načítání... Diagnostika a diagnostické přístroje, Zdravotnictví, pomůcky a potřeby, Lékařské laboratoře, ordinace a kliniky, terapie, metodou, diagnostika, centrum, certifikované, poruch, metody
SEXUOLOGIE, ANDROLOGIE, MUDr. Čalkovský Jiří, Brno
Centrum pro rodinu a lidskou sexualitu s odbornou lékařskou specializací v oborech SEXUOLOGIE, ANDROLOGIE, GYNEKOLOGIE a PARTNERSKÉHO PORADENSTVÍ. http://www.sexuologie-brno.cz/ dále >>
Načítání... Poradenství - jiné, Zdravotnictví, pomůcky a potřeby, Lékařské laboratoře, ordinace a kliniky, potenciálu, diagnostika, umelého, psychoterapie, hypnóza, schopnosti, vyšetřování, kompl
ZNALCI A ODHADCI - znalecký ústav, spol. s r.o.
společnost s ručením omezeným, zapsaná v seznamu znaleckých ústavů vedených Ministerstvem spravedlnosti ĆR se zaměřením na komplexní činnosti ve vztahu k nemovitostem dále >>
Načítání... Banky, Služby jiné (obor Stavebnictví), Reality, konzultační, průzkumu, investic, financování, poruch, staveb, průmyslové, stavebnictví
Výzkumný ústav pozemních staveb-Certifikační společnost,s.r.o.
CO 3013 Osvědčování a certifikaci stanovených stavebních výrobků podle zákona č. 22/1997 Sb. v úplném znění, v rozsahu základních požadavků na stavby, podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Posuzování shody a certifikaci stavebních výrobků k požadavkům národních i mezinárodních technických norem, ČSN, ČSN EN, EN, ISO, DIN, ÖNORM apod. Certifikace shody parametrů výrobků s normou - Národní značka shody s normou ČSN TEST. CO 3009 Certifikaci systémů jakosti k normám řady ISO 9001:2000. Certifikaci systémů jakosti firem provádějící opravy, modernizaci nebo rekonstrukci bytových domů postavených panelovou technologií podle nařízení vlády č.299/2001 Sb. Certifikaci způsobilosti výrobců ocelových konstrukcí s vydáním průkazů způsobilosti podle ČSN 73 2601-Z2, včetně rozšířeného průkazu způsobilosti pro České dráhy, s.o. Certifikaci systémů jakosti při tavném svařování kovových materiálů podle ČSN EN 729 Prověřování a certifikaci způsobilosti organizací k provádění silničních a stavebních prací v oboru pozemních komunikací dle požadavků metodického pokynu Ministerstva dopravy spojů, uveřejněného ve věstníku MDS ČR č.9 ze dne 2.5.2001 CO 3086 Certifikaci environmentálních systémů – EMS k normě ISO 14 001 Analýzu plnění legislativních požadavků na ochranu životního prostředí Zkoušení vlastností stavebních výrobků včetně výrobků pro technická zařízení budov Ověřování shody vlastností stavebních výrobků s normou, nebo s vlastní deklarací Výcvik a školení personálu organizací zavádějící systémy jakosti podle norem ISO 9 000, ISO 14 001 a EN 729, školení o požadavcích na certifikaci podle normy ISO 9001/ 2000 Zpracování odborných posudků, expertiz poruch a vad staveb, jako podklad pro jejich sanaci. Měření parametrů vnitřního prostředí bytových staveb, parametrů klima-jednotek in situ dále >>
Načítání... Klimatizační technika, Dveře a vrata - prodej, Obchodní činnost - poradenství, Izolace, Služby jiné (obor Obchod), certifikáty, certifikáty výrobků, posudky, laboratoře, akreditované, požadavkům, protokoly, zkušební
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.
provozní vodohospodářská společnost dále >>
Načítání... Inženýrské sítě, Voda - rozbory, Odpad - zpracování, odvoz, přípojek, činnost, úprava, nepřetržitá, služby, dopravní, skladů, investora
Občanské sdružení Anabell
Sociální a zdravotnické služby pro osoby s poruchami příjmu potravy - poradny, kurzy, terapie, svépomocná podpůrná skupina, sociální služby. dále >>
Načítání... Zdravotnictví, pomůcky a potřeby, Poradenství - jiné, Vzdělávací instituce, půjčovna, psychoterapie, poruch, prodejna, literatury, besedy, psychologické, přednášky
DOC.ING.ZDENĚK KUTNAR, CSc. - IZOLACE STAVEB
expertní a znalecká kancelář KUTNAR - IZOLACE STAVEB, expozitura KUTNAR - CENTRUM se sídlem na Stavební fakultě a Fakultě architektury ČVUT Praha, Thákurova 7, 160 00 Praha 6 - Dejvice dále >>
Načítání... Stavební inženýrství, Stavební firmy, posudky, projektu, izolací, supervize, expertní, realizace, příčiny, poruch
VV TOP s.r.o.
Naše společnost nabízí komplexní péči o technická zařízení a teplo, pro Váš dům, byt, kancelář nebo provozovnu. Pracovníci naší společnosti mají dlouholeté zkušenosti s provozováním, obsluhou, opravami a rekonstrukcemi topných zařízení, s havarijní službou a péčí o nemovitosti. Jsme firma, která má za cíl poskytovat naše služby za podmínek pro Vás co nejvýhodnějších. dále >>
Načítání... Instalatérství, Energetika - prodej, výroba energií, Topení, vodohospodářských, ventilů, havarijní, nákladů, montáže, topení, plynových, poruch