Klíčové slovo (napr.: vstavané skrine):

Produkt: realizaci, počet nalezených odkazů: 76

BLOCK a.s.
Výrobce a dodavatel staveb pro náročné technologie včetně tepelné techniky a klimatizace. dále >>
Načítání... Projektová činnost - inženýrské služby, Projektová činnost - projekční služby, Export-Import - stavebnictví, vysoce, prostředí, nábytkových, prostor, systém, operačních, variabilní, realizace
SCHÖNOX s.r.o.
Obchodní společnost patřící pod nadnárodní chemický koncern AKZO NOBEL. dále >>
Načítání... Izolace, Obchodní společnosti, Export-Import - stavebnictví, dlažbu, bazénů, systémy, materiály, chemie, vyrovnávací, samonivelační, realizaci
Akvael s.r.o.
výroba, montáž, servis dále >>
Načítání... Stavební firmy, Servisní služby (obor Stavebnictví), Export-Import - stavebnictví, ostatní, realizace, komplexní, realizaci, související, ocelových, vodojemů, kovovýroba, veškeré
First International Company s.r.o.
Kompletní služby při realizaci rozvojových programů v oblasti průmyslu, infrastruktury, vzdělávání, cestovního ruchu či zemědělství, poradenství. dále >>
Načítání... Finanční poradenství, Poradenství - finanční a daňové, Poradenství - podnikatelské, služby, poradenství, zemědělství, realizaci, cestovního, průmyslu, oblasti, vzdělávání
Ing. Petr Cunda, P - PROJEKT
Zabýváme se projekcí staveb, zejména zdroji tepla, potrubními rozvody tepla, vytápěním, napojováním technologických zařízení na teplou topnou vodu, horkou vodu a páru, napojováním vzduchotechnických zařízení, ohřevem teplé užitkové vody atd. dále >>
Načítání... Projektová činnost - služby jiné, Kotle a kotelny, Topení, projekty, stavební, poradenství, stavby, povolení, realizaci, rozvahy, studie
ABnote Czech, s.r.o.
ABnote Czech s.r.o., je společností vyrábějící plastové karty. K dispozici máme kompletní technologii výroby plastových laminovaných karet a tým pracovníků s vysokou odbornou způsobilostí. Svým zákazníkům nabízíme kompletní servis plastových karet od grafického návrhu a výroby karty až po její personalizaci, balení a mailing ke konečnému příjemci - a to vše pod jednou střechou. ABnote Czech s.r.o. si řídí a zachovává jakost karty podle ISO 9001:2001 již při samotné výrobě. ABnote Czech s.r.o. je také dodavatelem termotiskáren a embosserů značek světových výrobců. dále >>
Načítání... Tisk - zakázkový tisk, Platební a identifikační karty, Plasty - výrobky z plastu, nabízíme, realizaci, mailing, např, taktéž, laminované, zajišťujeme, platební
f.a.kri
Autorská fotogalerie. Profesionální velkoformátový fotografický tisk na stroji EPSON SP4800. Galerie fotografií staré Prahy s možností dekorativního vytištění. dále >>
Načítání... Fotografické služby, vyvolávání, Tisk - grafické služby, Tisk - malonákladový tisk, profesionální, vytištění, nabízím, dekorativního, realizaci, stylus, prezentace, fotografický
Jan Peka - Symbol Graphics
Reklamní agentura, prvovýrobce řezané grafiky dále >>
Načítání... Tisk - malonákladový tisk, Reklama fóliová, Grafika - reklamní služby, realizaci, nabízím, coreldraw, informační, vhodné, pískování, interiérů, návrhy
Vladimír Vrba - VESTO
Firma Vesto vyrábí střešní okna nebo pevné, neotvíratelné světlíky. Konstrukce okna umožňuje zhotovit zcela jakýkoliv přesný rozměr. dále >>
Načítání... Okna - opravy, Okna - výroba - dřevěná, Okna - prodej, lakována, materiálů, umožňuje, lepení, realizaci, stávajícího, konstrukce, modřínového
INVENTIO CONSULTING s.r.o.
INVENTIO CONSULTING s.r.o. je poradenskou společností, které se díky svému zaměření a přístupu k projektům podařilo stát se pro své klienty stabilním partnerem v oblasti zvyšování produktivity a výkonnosti a to nejenom prostřednictvím předávání specifického know-how, ale především jeho úspěšnou implementací do každodenního života. Od svého založení se plně věnujeme manažerskému poradenství a vzdělávání v České a Slovenské republice. Naší strategií je orientace na praktické přínosy naším klientům, tj. dosáhnutí reálných zlepšení projevujících se ve výsledcích hospodaření klienta, anebo ve splnění předem stanovených měřítek úspěchu poradenského projektu. V průběhu posledních skoro šesti let jsme realizovali více než stovku projektů, přičemž řada z nich byli projekty implementační. Orientace naší společnosti na měřitelné přínosy způsobila, že od roku 2005 jsou všechny projekty INVENTIO CONSULTING s.r.o. implementační, to znamená, že projekt je ukončen dnem dosažení stanovených parametrů úspěchu projektu v reálném životě podniku klienta. Produktová orientace INVENTIO CONSULTING s.r.o. je rozdělena do 4 základních oblastí: BPM (Business Process Management) – řešení v oblasti nevýrobních (business) procesů: aplikace procesního řízení, mapování a optimalizace procesů, procesní audit, příprava pro outsourcing, zvyšování výkonnosti procesů, měření výkonnosti procesů, příprava na certifikaci podle norem ISO skupiny 9000, TS 16949, normy řízení procesů v automobilním průmyslu (VDA ve Volkswagen Group; Ford a další). Příklady projektů a řešení:  Project Optimalizace podnikových procesů – redesign organizační struktury, procesní audit (duplicity, zbytečné aktivity, procesy bez zákazníka a další)  Projekt Procesně-personální audit pro průmyslový podnik (procesy, zdroje na procesy – osobní náklady)  Projekt Personální audit – optimalizace pracovních míst (zdroj na business procesy)  Projekt Měření výkonnosti procesů (KPI, CSF)  Projekt Procesně orientovaný motivační systém – redesign systému kompetencí a odpovědností  Projekt Příprava procesů na outsourcing  Procesně-personální audit pro státní, veřejnou správu a samosprávu (včetně podniků a organizací s jejich vlastnickým podílem).  Projekt Příprava na procesní certifikaci nebo recertifikaci podle ISO 9001, TS 16949 nebo VDA  Projekt Audit IS (míra využití IS, identifikace funkčnosti IS, IS vers. podniková strategie)  Projekt Předimplementační optimalizace podnikových procesů (před implementací nového IS nebo rekonfiguraci stávajícího)  Projekt Výběr dodavatele nového IS  Projekt Exekutivní dozor nad implementací IS  a další řešení nebo kombinace Produktivita, výkonnost a ziskovost – aplikace metod průmyslového inženýrství v hodnototvorných procesech (Kaizen, Kanban, Poka Yoke, 6 SIGMA, Andon, Jidoka, Toyota Production System, Lean Production – štíhlá výroba, VSM – Value Stream Mapping – mapování hodnotového toku, TOC, TQM – Total Quality Management a další); dále optimalizace logistických toků – snižování nákladů na nákup, zásobování, odstraňování úzkých míst, optimalizace výrobních dispozic (layouts), předinvestiční analýzy, zrychlování výrobních procesů, snižování neproduktivních nákladů ve výrobě a další. Poslední oblastí je optimalizace údržby – snižování nákladů na údržbu, procesní reengineering údržby, zavádění metod TPM, SMED, M.O.S.T.měření výkonnosti procesů v údržbě, zvyšování kvality procesů údržby a další. Příklady projektů a řešení:  Projekt Snížení přímých nákladů  Projekt Optimalizace systém nákupu  Projekt Optimalizace logistických toků – logistický audit  Projekt Optimalizace systému zásobování a objemu zásob  Projekt Zavedení Štíhlé výroby (Lean Production)  Projekt Zvýšení produktivity výrobních procesů (zavádění vybraných prvků metod Kaizen, Kanban, Poka Yoke, 6 Sigma, Lean Production, TOC, VSM - Value Stream Mapping, 5S, Jidoka, Andon, Toyota Production System, TQM - Total Quality Management)  Projekt Optimalizace údržby (aplikace TPM – Total Productive Maintenance, SMED, M.O.S.T.)  Projekt Optimalizace systému obchodu – procesy, motivace, controlling, sortiment, rizika, systém (projekt Obchod – zvýšení prodejů)  Projekt Ziskový podnik – komplexní program pro průmyslové podniky  Projekt Zavádění a optimalizace systému řízení jakosti – Quality Management  Projekt Zlepšování systému jakosti – kontinuální zlepšování  Projekt Tvorba normativních základen, normy, normování práce  a další řešení nebo kombinace Manažerská správa firem – ozdravné programy formou interim managementu v délce od 6 měsíců do dvou let, cílově orientované programy, aplikace uvedených metod a postupů ve smysluplných kombinacích vedoucích ke stanoveným cílům, zvyšování produktivity a ziskovosti podniků (spolupráce s bankami a dalšími institucemi při realizaci projektů). Manažerské vzdělávání – programy jsou realizovány jako otevřené i uzavřené (pouze pro pracovníky společnosti klienta. Programy jsou přizpůsobené jeho aktuálním potřebám):  Semináře s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR:  Integrální logistika – připraveno s Komorou logistických auditorů ČR i SR  TPM (Total Productive Maintenance) – připraveno s Žilinskou univerzitou  Štíhlá výroba (Lean Production) – připraveno s Žilinskou univerzitou  Dodavatel automobilního průmyslu – technický pracovník v automobilním průmyslu  Workshopy jednodenní:  Kaizen, Reengineering, Týmová práce  Kanban – tahové systémy řízení výroby  SMED - Single Minute Exchange of Die, 5S, Poka Yoke, Jidoka  Six Sigma a Six Sigma II.  Metody zvyšování kvality (řízení systému jakosti)  Zlepšování kvality v cyklu PDCA pomocí 7 základních nástrojů řízení jakosti  Řízení jakosti v předvýrobních etapách  Řízení a zlepšování jakosti v probíhajících výrobních procesech  Procesní a systémová FMEA – analýza možných vad a jejich důsledků  Projektové řízení v praxi – úspěšné řízení projektů ve firmě  Řízení a zlepšování business a výrobních procesů ve firmě  Workshop Mapování procesů – metodika first®STEP  Workshopy dvoudenní:  TPM (Total Productive Maintenance) Uzavřené programy koncipujeme na základě poznání specifik klienta a jeho aktuální situace. Jsou to kombinace výše uvedených metod a postupů do tvarů zabezpečujících vysokou účinnost vzdělávací aktivity a vysokou míru přínosů pro klienta. Členění na teorii a praxi je v poměru 50/50. S partnerskými subjekty připravujeme a realizujeme projekty vzdělávání spolufinancované z fondů EU na území České i Slovenské republiky (především u vzdělávacích programů s akreditací MŠMT ČR a jejich modifikací nebo kombinací). Naše výsledky  Za dobu poradenské praxe jsme našim klientům snížili náklady o více než 280.000.000 CZK (stav k 31. 12. 2006).  Všechny námi realizované poradenské a implementační projekty získali kladnou referenci ze strany klienta – investora.  U nadpoloviční většiny našich klientů působíme opakovaně na dalších projektech.  U projektů Optimalizace pracovních míst – personální audit jsme auditovali přes 26.000 pracovních míst s průměrnou úsporou osobních nákladů ve výši od 7% do 15%.  U projektů Optimalizace podnikových procesů dosahujeme zkrácení průběžných dob procesů až o 65%.  Průměrné snížení nákladů u projektů Snížení přímých nákladů se pohybuje mezi 5 až 25%. Zvýšení produktivity klientských podniků překračuje 15%.  U projektů Optimalizace logistických toků dosahujeme měřitelné zkrácení průběžných výrobních dob až o 30%, zvýšení výkonnosti výroby až o 25% a snížení objemu zásob v nákupu i v rozpracované výrobě až o 35%.  U projektů Optimalizace údržby dosahujeme úspor v nákladech na údržbu ve výši 7 až 23%.  Za dobu existence společnosti prošlo našimi vzdělávacími aktivitami přes 3.000 manažerů z ČR a ze SR (včetně Programu Phare). Každý rok absolvuje specializované vzdělávací aktivity naší společnosti přes 250 manažerů. dále >>
Načítání... Manažerské poradenství - služby jiné, Poradenství - podnikatelské, Manažerské poradenství - kurzy, Poradenství - managerské, Personální poradenství, struktury, správa, komplexní, řízení, jakosti, systémů, výkonnosti, metodika
Novotný Jaroslav graphic design
grafický atelier dále >>
Načítání... Grafika - DTP, Grafika - reklamní služby, Grafika - designérské služby, realizaci, návrhu, grafické
DoReVy, s.r.o.
Váš partner na výstavách a v reklamě.Návrhy a kompletní realizace výstavních stánků. Samolepicí grafika. Aranžování a další služby spojené s reklamou. dále >>
Načítání... Reklamní služby - výstavy a veletrhy, Grafika - reklamní služby, Reklamní agentury, samolepící grafika, stánky, výroba, vlastní, výstavní, návrhu, realizaci
Kobra Design spol. s r.o.
Grafické studio, reklamní agentura. dále >>
Načítání... Grafika - webdesign, Grafika - reklamní služby, Reklamní agentury, plakáty, grafické manuály, web design, vizitky, výroba cd, firemní tiskoviny, letáky, nápadu
ad projekt s.r.o.
projekce staveb a inženýrská činnost dále >>
Načítání... Projektová činnost - projekční služby, Projektová činnost - inženýrské služby, staveb, projekty, dokumentaci, návrhu, realizaci
AR projekt, s.r.o.
Projektová firma - urbanismus a územní plánování, projektování pozemních staveb a interiérů. Inženýrská činnost. Zpracování Programů rozvoje mikroregionů. Poradenství. dále >>
Načítání... Projektová činnost - architekti, Projektová činnost - projekční služby, Služby jiné (obor Stavebnictví), realizační projekty, realizaci, řízení, staveb, povolení, územní, dokumentace, rozhodnutí
Architekt studio M
Architektonická kancelář se specializací na bytové domy, rodinné domy a vily, rekonstrukce, interiéry, bazény. Studie, projekty, stavební dozor, možnost zajištění dodání stavby na klíč. dále >>
Načítání... Projektová činnost - architekti, Stavební firmy, Projektová činnost - projekční služby, komplexní, činnost, realizaci, staveb, navrhování
PALLADIO PROGETTI s.r.o.
Architektonická a projekční kancelář dále >>
Načítání... Projektová činnost - architekti, Reality, Projektová činnost - projekční služby, novostaveb, interiérů, centru, kompletní, rekonstrukcích, zpracování, inženýrská, zajištění
S - B s.r.o.
projekce a realizace staveb dále >>
Načítání... Stavební firmy, Projektová činnost - projekční služby, Stavební inženýrství, stavby, pozemní, projektu, realizaci
ECM Project s.r.o.
projektová a konzultační činnost, inženýrská činnost ve výstavbě dále >>
Načítání... Projektová činnost - projekční služby, Projektová činnost - služby jiné, Poradenství - jiné, studie, územní, stavební povolení, projektová, řízení, dokumentace, realizaci
Ing.arch.Tomáš Vychodil
Architektonické studio, zajišťující komplexní služby projektové přípravy staveb dále >>
Načítání... Projektová činnost - inženýrské služby, Projektová činnost - projekční služby, Projektová činnost - architekti, průmyslových, projektová, realizaci, činnost, obytných, inženýrská, občanských
<<<1234>>>