Klíčové slovo (napr.: vstavané skrine):

Produkt: studny, počet nalezených odkazů: 14

DAVO OPAVA, spol. s r.o.
společnost specializovaná na clonové odstřely v kamenolomech s vlastní přepravou trhavin. dovoz průmyslových trhavin. dále >>
Načítání... Export-Import - stavebnictví, ostatní, Obchodní činnost - služby jiné, Služby jiné (obor Stavebnictví), vrtací, trhací, přeprava, vrtané, studny
GEO TRADE SILESIA s.r.o.
kompletní servis vratných studní - vyhledání zdroje vody - vrtání se zárukou vydatnosti - čištění a čerpací zkoušky - odběry vzorku vody - HG posudky, projekty komplexní čištění kopaných studní - servis - geologie - HG průzkum dále >>
Načítání... Projektová činnost - inženýrské služby, Služby jiné (obor Stavebnictví), Voda - rozbory, projekty, posudky, studny
Ing. Pavel Bečička
Projekční práce a soudně znalecká činnost ve stavebnictví a vodním hospodářství. Odhady cen nemovitostí a komplexní spolupráce s realitní kanceláří. dále >>
Načítání... Projektová činnost - inženýrské služby, Stavební inženýrství - projekční služby, Reality, drenáže, studny, posudky, projekty, povodněmi, stavby, ekonomika, ceny a odhady
Waltec, veřejná obchodní společnost
stanovení radonového indexu pozemku, geotechnické a geologické průzkumy,projektová činnost v geologii, geotechnice a dopravních stavbách, polní geotechnické zkoušky,geofyzika,geologie,vrtné práce,vyhledávání zdrojů podzemní vody,využití geotermálních zdrojů zemského tepla,zvláštní zásahy do zemské kůry, poradenská a konzultační činnost v geologii,geotechnice a stavebnictví. dále >>
Načítání... Stavební inženýrství - projekční služby, Servisní služby (obor Stavebnictví), studny, studie, projekty, posudky
GEROtop spol. s r.o.
Společnost GEROtop nabízí kompletní služby v oblasti řešení primárních okruhů systému země X voda pro všechny druhy tepelných čerpadel na trhu.
Ke kvalitnímu TČ patří i kvalitní primární okruh. Předejdete tak pozdějšímu zklamání a poklesu výkonu až o 100%.
Neokrádejte se o maximální zisk z podloží díky špatně řešenému primárnímu okruhu.

Služby GEROtop

  • Kompletní dodávka vhodného materiálu pro realizace primárních okruhů tepelných čerpadel
  • Nejsme montážní ani vrtná společnost, ale doporučíme Vám naše partnery (vrtné společnosti, montážní firmy, výrobce TČ), kteří provádějí instalace správně!
  • Nezávazné poradenství: jaký systém jímání tepla zvolit s ohledem na možnosti objektu v dané lokalitě
  • Dimenzování primárního zdroje TČ na základě zatížení a ziskovosti podloží v dané lokalitě
  • Podpora projekčních kanceláří: pomoc při náročných technických řešeních
  • 10-ti letá záruka na materiály a komponenty GEROtop
Jsme členy Svazu chladicí a klimatizační techniky a Asociace výrobců tepelných čerpadel dále >>
Načítání... Topení, Obchodní činnost, kompletní, čerpadla, sortiment, studny, hydrogeologické
HYDROREAL s.r.o.
Provádíme kompletní servis odbahnění rybníků a vodních nádrží, stavební práce, projekční činnost vodohospodářských staveb, zajištění dokumentace a zastupování při všech řízeních. Poradenská činnost při koupi nebo prodeji vodní nádrže či rybníka. dále >>
Načítání... Stavební firmy, studny, studna, stavební práce, rybníků, stavební činnost, odbahnění, odbahňování, stavba
TOPGEO BRNO, spol. s r.o.
TOPGEO BRNO, spol. s r.o. je moderní společnost poskytující široké spektrum činností speciálního zakládání staveb, stavební výroby s orientací na železobetonové konstrukce a činností pro inženýrsko geologický, hydrogeologický a stavebně geologický průzkum. TOPGEO BRNO nabízí a poskytuje zákazníkovi komplexní služby při řešení zakázky - IG/HG/SG průzkum včetně vyhodnocení, návrh optimálního technického řešení respektujícího specifické podmínky konkrétního prostředí, zpracování projektové dokumentace, přípravu a vlastní realizaci díla tak, aby bylo dosaženo spolehlivého vyřešení zadání při minimalizaci nákladů. Zákazník tak má možnost zvolit větší počet dodavatelů jednoduchých služeb kompletujících celek nebo využít nabídky komplexního řešení firmy TOPGEO BRNO - od průzkumu po celou spodní stavbu případně až monolitický skelet. TOPGEO BRNO zákazníkovi kromě efektivních řešení garantuje vysokou produktivitu práce a tedy rychlou realizaci díla, které je dosahováno díky rozsáhlému strojnímu a technologickému zázemí firmy. Společnost se vybavila a dále investuje do nejmodernějších strojů a technologií pro provádění prácí speciálního zakládání, které jsou zárukou spolehlivosti provedení díla včas a ve vysoké kvalitě. Profesionální způsob realizace záměrů zákazníků společnosti TOPGEO BRNO je dotvářen vlastními kvalifikovanými zaměstnanci s dostatkem zkušeností a celý systém poskytování kvalitního produktu je pravidelně certifikován nezávislou akreditovanou společností. dále >>
Načítání... Stavební firmy, Služby jiné (obor Stavebnictví), stavební, studny, železobetonové, energie, geologii, mikropiloty, využití, výroba
Jiří Škarda
Odborník na výškové práce a stromolezec. Profesionální výškové práce, včetně práce ve výškách s užitím horolezecké techniky: montáže a demontáže ocelových konstrukcí, stožárů nízkého i vysokého napětí, svařování ve výškách, lešenářství (závěsná lešení a jiné lešenářské práce), mytí oken na výškových a prosklených budovách, věšení reklam, tmelení a spárování panelových domů, štukatérské práce, nátěry, čištění, opravy a demolice fasád, domové i tovární komíny, studny a jímky (studnařství). Stromolezení a rizikové kácení stromů – prořezávání koruny stromu, řezání zaclánějících, suchých či nemocných větví, odstraňování jmelí, atp. dále >>
Načítání... Služby jiné (obor Stavebnictví), Stavební firmy - výškové práce, Stavební firmy - fasády, výškové práce, demontáže, tmelení, výškových, studnařství, nátěry, montáže, konstrukcí
NOIGER Liberec
Soukromá firma se zaměřením na kompletní dodávky vrtaných studní a kompletní dodávky tepelných čerpadel dále >>
Načítání... Služby jiné (obor Stavebnictví), tepelná čerpadla, studny, čističky odpadních vod
Oldřich Vykydal-Ht+
Jsme firma působící ve službách již od roku 1990. Zabýváme se odstraňováním negativních vlivů na stavby a zařízení (dekontaminace, dezinfekce, dezinsekce, speciální nátěry, čištění, odstranění následků požárů, povodní aj.) Mezi naše významné zákazníky patří ČEZ, pojišťovny, církev, muzeum Olomouc atd. Aplikujeme progresívní technologické postupy - odstraňování biotického zasažení (dřevomorka, brouci,plísně aj.)pomocí technologie biocidního stříbra, mikrovln, aktivní pěny, injektáže aj. K dalším činnostem patří demolice, práce ve výškách, manipulace s nebezpečnými látkami a odpady. Práce jsou prováděny pod dozorem autorizované osoby, před jejich započetím provádíme průzkum, po ukončení předáváme atesty o provedených činnostech. Jsme zvyklí zareagovat rychle v rámci celé ČR. dále >>
Načítání... Fasády, Fasády - čistění, Čištění, úklid, údržba, Služby jiné (obor Stavebnictví), injektáže, plísně, práce ve výškách, inženýrská, manipulace, mikrovlny, koordinátor bozp, úklidové práce
Zdeněk Rosendorfský
Studny vrtané se zárukou vydatnosti do průměru 160 mm po celé ČR. Vyhledání pramene, projektová dokumentace, kompletní instalace dle přání zákazníka. Vrty pro tepelná čerpadla, smluvní ceny dohodou. dále >>
Načítání... Služby jiné (obor Stavebnictví), Voda - studny, Bazény, zdroje, studny, vrtání, vydatnosti, všechno, vypadá, zkoušky, provedení
OZON MORAVIA Ing. Boháč
Zařízení pro úpravu,čistění a dezinfekci vody ( pitná, minerální, bazénová, jezerní, studniční a odpadní..) a plynů ozon em, testovací zařízení do laboratoří, speciální konfigurace na míru , výroba, montáž , servis ,dodávky ND pro ozonizátory jiných výrobců, el.revize,známe a poradíme zdarma dále >>
Načítání... Poradenství - technologické, Bazény, Filtry, filtrační zařízení, reaktory, jezera, filtry, vzduchu, průmysl, speciální, čistírny, odvlhčovače
Jan Michna - Bazény JM Plast, vinařství
Výroba výrobků z polypropylenových ploten tloušťky 5 mm a více. Pěstování vinných hroznů výroba vína dále >>
Načítání... Plasty - výroba, Plasty - výrobky z plastu, Zemědělství, zemědělská výroba, apod., plastové bazény, nádrže, septiky, studny
EKODRILL
dále >>
Načítání... Ekologie, Ekologické audity, vrty, studny