Klíčové slovo (napr.: vstavané skrine):

Produkt: vyhodnocování, počet nalezených odkazů: 17

AQE advisors s.r.o
Organizační a ekonomické poradenství v komunální sféře dále >>
Načítání... Finanční, investiční poradenství, Státní správy, Poradenství - jiné, komplexní, tvorba, program, rozpočtových, ekonomického, vyhodnocování, rozpočtu, hodnocení
Millward Brown Czech Republic, s.r.o.
Výzkum trhu, vyhodnocování efektivity reklamních kampaní, výzkum značek. dále >>
Načítání... Marketingové společnosti, kampaní, výzkum trhu, vyhodnocování, reklamních, efektivity
Advanced Risk Management, s.r.o.
Advanced Risk Management, s.r.o. je nezávislá společnost, která se specializuje na poradenství, školení a vývoj software v oblasti identifikace, měření, řízení a systému kontroly finančních rizik, a to pro všechny společnosti, které tato rizika vědomě či nevědomě podstupují. dále >>
Načítání... Počítače - software - prodej, Poradenství - managerské, Finanční poradenství, ekonomického, komoditního, analýza, prevence, řízení, vyhodnocování, měření, výpočet
Hermes SW
SW firma vyvíjecící a dodávající systémy pro portfolio management, risk managment a výkaznictví pro banky, pojišťovny, penzijní fondy a obchodníky s cennými papíry. dále >>
Načítání... Počítače - software - vývoj aplikací, Počítače - software - služby jiné, Počítače - software - databáze, portfolia, vyhodnocování, finančních, hermes, správa, následně, výpočet, produktů
TRINIDON, spol. s r.o.
Představení společnosti Historie a současnost Společnost TRINIDON, zabývající se informačními technologiemi, byla založena v roce 1993. Z původně regionální společnosti jsme se stali dodavatelem s mezinárodní působností. Od roku 2002 působíme na trhu Slovenské republiky a v roce 2005 jsme vstoupili na trh Polské republiky. V roce 2005 jsme přesunuli aktivity v oblasti internetových technologií a bezpečnosti informací do nové dceřinné společnosti TRINIDON SOLUTIONS. Naše zaměření TRINIDON je především specialistou na oblast vývoje a nasazení podnikových informačních systémů. Dceřinná společnost TRINIDON SOLUTIONS je specialistou na informační bezpečnost, která je úzce provázaná s podnikovými informačními systémy a celkovou bezpečností organizace. Naše společnosti společně s partnery pokrývají především tyto oblasti informačních a komunikačních technologií. Informační systémy Vývoj software Management ICT (informačních a komunikačních technologií) Internetové technologie Bezpečnost informací Hlavní cíl naší společnosti je poskytování komplexních, bezpečných a efektivních služeb. Díky našim specialistům, kteří mají mnohaleté zkušenosti v oblasti informačních a komunikačních technologií, dokážeme najít optimální řešení mezi užitnou hodnotou a cenou poskytovaných služeb. Zákaznická podpora a kvalita služeb Naše společnost si je plně vědoma důležitosti péče o zákazníka. V této oblasti zjednodušujeme naše procesy a zkvalitňujeme je pomocí moderních a efektivních nástrojů. Velkou pozornost také věnujeme pravidelnému měření spokojenosti našich stávajících zákazníků. V roce 2004 společnost TRINIDON úspěšně zavedla systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001. Společnosti byly uděleny certifikáty IQNet a CQS. Od této doby u nás probíhá každoročně dozorový audit prováděný sdružením CQS. dále >>
Načítání... Počítače - software - internet, Informační systémy a databáze - prodej, Počítače - software - vývoj aplikací, evidenci, jednotek, navazující, replikace, kalendářů, pracovněprávních, provázané, pracovníkům
Q-DAS s.r.o.
největší český dodavatel softwaru pro statistické sledování a vyhodnocování výrobních procesů. dále >>
Načítání... Počítače - software - poradenství, Počítače - software - vývoj aplikací, statistické, software, procesů, sledování, vyhodnocování, výrobních
CAMO, spol. s r.o.
Komplexní dodávky zařízení z oblasti výpočetní, kancelářské a telekomunikační techniky včetně integrovaných informačních systémů dále >>
Načítání... Počítače - systémy a sítě - servis, Počítače - systémy a sítě - prodej, Informační systémy a databáze - prodej, telefonní, servis hw a sw, obecní, přehledů, grafického, orange, systémy, řízených
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a. s.
Společnost F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. je poradenská firma v oblasti ochrany osob, majetku a informací. V současné době poskytuje své služby 400 klientům, včetně řady orgánů státu a významných společností patřících do kritické infrastruktury. F.S.C. je držitelem potvrzení Národního bezpečnostního úřadu pro stupeň utajení "Tajné" a certifikátu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 pro oblast poradenských služeb zaměřených na ochranu osob, majetku, informací a utajovaných skutečností. Zásadní konkurenční výhodou našich řešení je nezávislost. Ta spočívá především ve skutečnosti, že F.S.C. se zabývá pouze konzultačními, zpracovatelskými, projektovými činnostmi a quality monitoringem dodavatelů bezpečnostních služeb. Zaměstnanci společnosti nezajišťují žádné realizační činnosti v oblasti dodávek a servisu technického zabezpečení, HW a SW, ani ostrahy objektů a obdobné činnosti. dále >>
Načítání... Poradenství - jiné, Poradenství - bezpečnost, Počítače - systémy a sítě - poradenství, spisové, zrušení, dokumentaci, aktualizace, administrativní, zadávacích, vnějších, technických
TEMEX, spol. s r. o.
TEMEX, spol. s r. o. je inženýrsko-dodavatelská firma dodávající komplexní dodávky průmyslové automatizace, vzduchotechniky a speciální jednoúčelové stroje pro výrobu, kontrolu, testování a zkoušení součástí a komponentů zejména v automobilovém a elektronickém průmyslu. dále >>
Načítání... Automaty, automatizace, Klimatizační technika, Elektroinstalace - elektromontážní práce, dálkové, záložní, portálových, komunikace, technologických, rozváděče, odstranění, řezání
Nativa Enterprise s.r.o.
Zabýváme se tvorbou software na zakázku, přesně podle Vašich požadavků. Specializujeme se na databáze pod MS Access, MySQL, využití PHP, MS SQL Server. Školíme software, vytváříme weby. dále >>
Načítání... Informační systémy a databáze - prodej, Informační systémy a databáze - poradenství, Internet - webdesign, makléře, testování, software, systém, docházkový, vyhodnocování, pojišťovací, internetový
EGÚ Praha Engineering, a.s.
Soukromá akciová společnost EGÚ Praha Engineering, a.s. je inženýrsko dodavatelský podnikatelský subjekt orientující sve odborné aktivity na sektor energetiky dále >>
Načítání... Energetika - distribuce, Energetika - poradenství, Informační systémy a databáze - služby jiné, bytová, bezpečnost, prostředí, inteligence, napětí, instrumentace, technická, elektrizační
DILL s.r.o.
Přesná měřicí technika pro dílnu a laboratoř. Výhradní zastoupení pro Českou republiku a Slovenskou republiku výrobců měřicí techniky: DIATEST Hermann Költgen GmbH (D) FRENCO Verzahnungslehrung GmbH (D) BEAUPERE S.A.R.L. (F) DATAPAQ Ltd (GB) MICROREP (I) BOCCHI (I) Přímé dodávky od firem: KÄFER Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG (D) KORDT GmbH & Co. KG (D) FEINMESSTECHNIK GmbH (D) DREI-S-WERK GmbH (D) dále >>
Načítání... Laboratorní potřeby a zařízení, Měřicí a regulační technika, Obchodní činnost - poradenství, širokého, vsázky, teplotních, otvorů, dálkového, přístrojů, kalibrací, stolků
Hauska & Partner, s.r.o.
Public relations dále >>
Načítání... Public relations, Poradenství - jiné, plánování, spolupracujeme, oblasti, dlouhodobém, vnější, vyhodnocování, poskytuje, řízení
Hydroprůzkum České Budějovice, spol. s r.o.
společnost s ručením omezeným, hlavní náplní hydrogeologický průzkum, činnost zahájena v roce 1994 dále >>
Načítání... Voda - studny, Projektová činnost - služby jiné, Poradenství - jiné, liniových, využitelné, ochranných, systémů, rozsahu, podzemní, jejich, zřizování
Wunderman s.r.o.
Jedna ze tří největších společností na světě zabývající se direct marketingem. Pochopením zákazníka prostřednictvím dat navrhujeme přímo cílené komunikační akce generující prodejní efekt. dále >>
Načítání... Reklamní služby - ostatní, Služby jiné (obor Obchod a služby), direct mailing, strategii, tvorba, vyhodnocování, komunikačních, reklamních, mailing, efektu
Ateliér BOTIČ spol.s r.o.
Architektonický a projektový atelier dále >>
Načítání... Projektová činnost - služby jiné, Stavební firmy, Stavební inženýrství, nábytku, územní, dalších, investic, dokumentace, vyhodnocování, investory, návrhy
GEOLOGICKÉ SLUŽBY, spol. s r.o.
Společnost působící v rámci celé ČR v oborech geologie, hydrogeologie, inženýrské geologie, průzkumy a výpočty zásob nerostných surovin, projektování lomů, měření radioaktivity, prodej aktraktivních nerostů dále >>
Načítání... Ekologie, Ekologické audity, posuzování, projektování, provádění, životní, rekultivace, prostředí, projekty, geologických